IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Beleidsdomein Omgeving (LNE)
www.lne.be

English name: Policy Domain Environment
Parent institute: Vlaamse overheid, more

Address:
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Belgium

Tel.: +32-(0)2-553 80 11
E-mail:
 Persons | Institutes | Publications | Event | Datasets 
 
Type: Administrative

Persons (2)  Top | Institutes | Publications | Event | Datasets 

Associated to an institute part (445)

Child institutes (8)  Top | Persons | Publications | Event | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Internationaal Milieubeleid (LNE-AIM), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (LNE-MNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (LNE-ANB), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Landmaatschappij (LNE-VLM), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Departement Omgeving (LNE), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), more

Publications (9)  Top | Persons | Institutes | Event | Datasets 
  split up filter
 • (2016). Goedkeuring milieueffectrapport. Stormvloedkering te Nieuwpoort. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 3 pp., more
 • (2013). Vlaams Adaptatieplan. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 95 + bijlagen pp., more
 • Liekens, I.; Van der Biest, K.; Staes, J.; De Nocker, L.; Aertsens, J.; Broekx, S. (2013). Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 153 + bijlagen pp., more
 • Demarest, L. (2012). Speerpunt ecosysteemvisie en -diensten. Presentatie op “Vlaamse Baaien: Naar een geïntegreerde visie voor de kust. Interne ontmoetingsdag 23 november 2012”. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Antwerpen. 6 pp., more
 • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (2011). Milieubeleidsplan 2011-2015. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 167 pp., more
 • Hutsebaut, E.; De Decker, M. (Ed.) (2010). De hernieuwbare energiesector: een Vlaamse socio-economische analyse. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 49 + bijlagen pp., more
 • Heirman, J.-P. (2008). MINA-plan 3+ 2008-2010: doelstellingen van het milieubeleid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 63 pp., more
 • Hutsebaut, E.; Ochelen, S.; Cerulus, T.; Putzeijs, B. (2007). Milieubaten of milieuschadekosten - waarderingsstudies in Vlaanderen. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Brussel. 107 pp., more
 • Leloup, V.; De Cooman, W.; Meire, P.; De Deckere, E. (2006). Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 88-91, more

Event  Top | Persons | Institutes | Publications | Datasets 
 • De Vlaamse klimaatconferentie: adaptatie, more

Datasets (3)  Top | Persons | Institutes | Publications | Event 
 • Monden S., Van Liefferinge C., Vandenauweele I., Simoens I., Beyens J., Denayer B., Yseboodt R., Meire P. & De Charleroy D. Databank vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaamse Gewest. IBW-UIA databank,, www.vismigratie.be, more
 • Wind turbines research: Local migration & foraging/resting birds in the wind turbine parks of the Belgian Part of the North Sea and Flanders, more
 • Wind turbines research: Number of bird fatalities in the wind turbine parks of the Belgian Part of the North Sea and Flanders., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications | Event | Datasets