IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Soortendiversiteit (LNE)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu (LNE), meer


Personen (23)  Top | Publicatie | Projecten | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (9)

Publicatie  Top | Personen | Projecten | Datasets 

Projecten (2)  Top | Personen | Publicatie | Datasets 
 • Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer

Datasets (17)  Top | Personen | Publicatie | Projecten 
 • ME-4b. Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met behulp van fuiken (sinds 1995), meer
 • ME-4c. Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met ankerkuil, meer
 • Ad hoc planteninventarisaties in percelen van de Biologische Waarderingskaart, meer
 • Bosuitbreiding en begrazingsdatabank Vlaanderen: voorkomen van insecten, meer
 • Broedvogelatlas 2000-2002, meer
 • Broedvogelgegevens Ijzervallei, meer
 • DeKa: Detailkartering van aandachtssoorten langs de Vlaamse Kust, meer
 • Eel pollution data from Lake Weerde (Zemst), meer
 • Eel pollution monitoring database, meer
 • Estuaria VIS-dataset, meer
 • Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Palingpolluentenmeetnet, meer
 • Monitoring aandachtsoorten in natuurreservaten, meer
 • Opnames van de permanente transecten in de Baai van Heist, meer
 • Project Algemene Broedvogels in Vlaanderen, meer
 • Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen, meer
 • Visbestanden Vlaanderen, meer
 • Watervogeltellingen Vlaanderen, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicatie | Projecten | Datasets