IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Blad-, lever- en korstmossen
Hoffmann, M.; Van Landuyt, W.; Provoost, S. (2004). Blad-, lever- en korstmossen, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 84-105
In: Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
In: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Hoffmann, M., meer
  • Van Landuyt, W., meer
  • Provoost, S., meer

Abstract
    Een globale soortenlijst voor de Vlaamse kust vermeldt 154 bladmossen, 24 levermossen en 202 korstmossen. Deze cijfers zijn eerder indicatief; gezien de relatief geringe aandacht die deze taxa genieten.Zout vormt voor [korst]mossen de meest specifieke milieufactor aan de kust maar slechts weinig soorten zijn er aan aangepast. Kalkrijk mosduin en droog duingrasland herbergen de meeste duinspecifieke soorten. In deze ecotopen vervullen mossen en korstmossen ook een belangrijke functioneel-ecologische rol; verschillende soorten kunnen er vegetatievormend voorkomen. Vergrassing vormt er voor veel soorten een belangrijKe oorzaak van achteruitgang.Door hun ecologie en morfologie zijn veel mossen en korstmossen gevoelig voor luchtvervuiling. Gezien de luchtkwaliteit aan de kust in het verleden duidelijk beter was dan in het binnenland, fungeerde het gebied als refugium voor vervuilingsgevoelige epifyten. Door de recente algemene verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen breiden veel soorten zich weer uit.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs