IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu
Degraer, S.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Stienen, E.; Vandendriessche, S. (2011). Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 51 pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Hostens, K., more
  • Stienen, E., more
  • Vandendriessche, S., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors