IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [98648]
Ganzen
Devos, K.; Leysen, K. (Ed.) (2005). Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage). Natuurpunt: Mechelen. 183 pp.
Part of: Natuur.Oriolus. Natuurpunt Antwerpen Noord: Turnhout. ISSN 1379-8863, more
Contains:
Anselin, A.; Devos, K. (2005). Wintertellingen van verwilderde ganzen in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Canadese gans Branta canadensis. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 90-102, more
Anselin, A.; Vermeersch, G. (2005). De status van broedende verwilderde ganzen in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 111-120, more
Beck, O.; Anselin, A. (2005). Beheer van verwilderde ganzenpopulaties in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 166-169, more
Belis, W. (2005). Sprokkels uit de literatuur, aflevering 16. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 171-181, more
Benoy, L.; Maebe, J.; Claus, K. (2005). Overwinterende ganzen in het Beneden-Zeescheldegebied. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 61-68, more
Cooleman, S.; Anselin, A.; Beck, O.; Kuijken, E.; Lens, L. (2005). Verplaatsingen en mortaliteit van Canadese ganzen Branta canadensis in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 152-160, more
Courtens, W.; Vantieghem, S.; Kuijken, E. (2005). De Oostkustpolders, een gedekte tafel voor overwinterende ganzen? Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 122-130, more
De Smet, G. (2005). Status en herkomst van zeldzame ganzen in België. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 76-89, more
De Smet, W. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Noord Oost-Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 55-60, more
Devos, K.; Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P.; Benoy, L.; De Smet, W.; Gabriëls, J. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91 - 2003/2004. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 4-20, more
Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 104-110, more
Devos, K. (2005). Overwinterende ganzen in de Ijzervallei: aantallen, verspreiding en trends. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 43-54, more
Gabriëls, J. (2005). Overwinterende ganzen in de Maasvallei. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 69-75, more
Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P. (2005). Ganzen in de Oostkustpolders: 45 jaar evolutie van aantallen en verspreiding. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 21-42, more
Kuijken, E.; Verscheure, C. (2005). Kolganzen Anser albifrons en kleine rietganzen Anser brachyrhynchus met nekringen: nieuwe inzichten in de regionale verspreidingsdynamiek. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 136-144, more
Kuijken, E. (2005). Bescherming van wilde ganzenpopulaties in Vlaanderen: verleden, heden en toekomst. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 170-176, more
Van der Jeugd, H. (2005). Brandganzen Branta leucopsis volop in beweging! Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 161-164, more
Verscheure, C.; Kuijken, E. (2005). Hoe honkvast zijn onze grauwe ganzen Anser anser? Resultaten van een project met nekringen in de Oostkustpolders. Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 145-151, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Devos, K., editor, more
  • Leysen, K., editor

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors