IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [66880]
Natuurbeheer
Hermy, M.; De Blust, G.; Slootmaekers, M. (2004). Natuurbeheer. Herwerkte editie. Davidsfonds: Leuven. ISBN 90-5826-266-9. 451 pp.
Related to:
Hermy, M. (1989). Natuurbeheer. Van de Wiele: Brugge. ISBN 90-6966-060-1. 224, ill. pp., more

Available in  Authors 
  VLIZ: Environmental Management EQC.79 [102281]

Authors  Top 
 • Hermy, M., more
 • De Blust, G., more
 • Slootmaekers, M.

Content
 • Kuijken, E. (2004). Natuurbehoud: van emotioneel verleden naar duurzame toekomst?, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 19-57, more
 • De Blust, G. (2004). Natuurbeheersproblemen: een natuurgebied staat niet alleen!, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 61-87, more
 • Decleer, K. (2004). Natuurontwikkeling: acties voor meer (ruimte voor) natuur, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 89-123, more
 • Hermy, M. (2004). Natuur ontwikkelen: van kolonisatie tot co-existentie, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 92-98, more
 • Decleer, K. (2004). Distels en natuurontwikkeling, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 106-108, more
 • Decleer, K. (2004). Introductie van soorten, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 117-121, more
 • Coeck, J.; Van Looy, K.; Vanacker, S.; Verhaert, E. (2004). Beken en rivieren, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 129-151, more
 • Verhaert, E.; Coeck, J.; Bervoets, L.; Vandelannoote, A. (2004). De Belgische biotische index, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 138-139, more
 • Van Looy, K. (2004). Levende Grensmaas: toekomst voor een grindrivier, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 148-148, more
 • Boeye, D.; Gryseels, M.; Anselin, A. (2004). Moerassen en open water, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 153-189, more
 • Boeye, D. (2004). De hydrologische balans en de hoofdmoerastypen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 162-163, more
 • De Becker, P. (2004). Graslanden, ruigten en natuurbeheer, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 191-219, more
 • Couvreur, M.; Hermy, M. (2004). Mobiele corridors in het landschap: verbreiding van planten via maaimachines, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 211-213, more
 • De Blust, G. (2004). Heide en heidebeheer, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 221-263, more
 • Van Dyck, H.; Vanreusel, W.; Maes, D. (2004). Soortbescherming volgens plan: het gentiaanblauwtje als voorbeeld, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 232-234, more
 • Decleer, K.; Leten, M.; Van Uytvanck, J.; Hermy, M. (2004). Zaadvoorraden in de bodem: het soortenkapitaal bij natuurherstel door plaggen en afgraven, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 246-251, more
 • Maes, D.; Van Dyck, H. (2004). Pleidooi voor een multisoortenaanpak in het Vlaamse natuurbehoud: de natte heide als testcase, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 258-260, more
 • Provoost, S.; Hoffmann, M.; Bonte, D.; Leten, M. (2004). Landschap en beheer van de kustduinen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 265-305, more
 • Bonte, D.; Dekonink, W. (2004). Mieren: een onmisbare schakel in duingraslanden?, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 272-273, more
 • De Maeyer, K. (2004). Kleine vertebraten en duinvegetatie, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 285-286, more
 • Hermy, M.; Vandekerkhove, K. (2004). Bosgebieden, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 307-359, more
 • Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2004). Extensieve begrazing: mogelijkheden en beperkingen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 363-405, more
 • Couvreur, M.; Cosyns, E. (2004). Grote grazers als verbreiders van plantenzaden, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 367-369, more
 • Bonte, D. (2004). Spinnen in grasland- en mosduinfragmenten in de Vlaamse kustduinen: het belang van oppervlakte en interne structuurvariatie, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 373-374, more
 • Walleyn, R. (2004). De comeback van mestzwammen, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 377-378, more
 • Van Uytvanck, J.; Becker, P. (2004). Beheersplanning en -evaluatie: een onmisbaar instrument, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 407-433, more
 • Hermy, M.; De Blust, G. (2004). Epiloog: naar een groene wereld, in: Hermy, M. et al. Natuurbeheer. pp. 437-438, more

Abstract
  Hoe kunnen we in Vlaanderen de natuur beschermen? De delicate relatie tussen mens en natuur in woord en beeld. Beekjes, rivieren, moerassen, open water, graslanden, ruigten, heide, kustduinen, bossen... en duizenden soorten planten en dieren: Vlaanderen heeft de natuurliefhebber veel te bieden. Op een kleine oppervlakte is de biodiversiteit zonder meer aanzienlijk. En toch: besmeurde zeevogels, verontreinigde fabrieksterreinen, dioxine van verbrandingsovens, zwaar bemeste landbouwgrond... Het gaat niet goed met de natuur in Vlaanderen. Industrie, landbouw en infrastructuur verdringen haar naar kleine 'eilandjes'. Maar hoe kunnen we dit waardevolle groen in stand houden?Natuur en de mens: ze zijn twee partners die noodgedwongen moeten samenleven. De mens kan niet zonder de natuur, maar ook de natuur heeft de mens nodig om gekoesterd, beschermd en hersteld te worden. Natuurbeheer registreert deze delicate relatie in woord en beeld: de grazers op de heide, ijsvogels als barometer voor zuiver beekwater, het porseleinhoentje in moerassen en vijvers, de verspreiding van planten via maaimachines en vee, stuifduinen op de heide, mieren als onmisbare schakel in de duingraslanden... Dit prachtige lees- en kijkboek geeft inzicht in de zovele facetten van natuurbeheer.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors