IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond
de Fouw, J; van der Hut, R.; Smolders, A.J.P.; van der Winden, J.; Bakker, E.S.; Westendorp, P.-J. (2023). Moerasontwikkeling op voormalige landbouwgrond. Landschap: tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde, 40(1). [S.n.]: [s.l.]. 29-37 pp.

https://www.landschap.nl/archief/jaargang-40-2023/
Part of: Landschap: Tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. WLO: Delft. ISSN 0169-6300, more

Available in  Authors 

Author keywords
    natuurontwikkeling; voormalige landbouwgrond; eutroof; moeras; sleutelfactoren; riet- en moerasvogels

Authors  Top 
  • de Fouw, J, more
  • van der Hut, R.
  • Smolders, A.J.P.
  • van der Winden, J.
  • Bakker, E.S.
  • Westendorp, P.-J.

Abstract
    De afgelopen decennia zijn in Nederland veel moerassen ontwikkeld op voormalige landbouwgronden. Deze eutrofe moerassen worden aangelegd vanuit natuurdoelstellingen (Natura2000, Natuurnetwerk Nederland) of zijn onderdeel van waterbergingsgebieden. De jonge moerassen bieden een leefgebied voor water- en moerasvogels, met soms spectaculaire soorten en aantallen. Helaas kan de biodiversiteit na verloop van tijd ook weer afnemen. Beheerders proberen de ontwikkelingen te sturen, maar met wisselende resultaten. In een inventariserende OBN-studie hebben we ervaringen en bestaande kennis samengebracht.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors