[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [349099]
De balans opgemaakt: de ontwikkelingen in de Westerschelde tot 2019 bezien vanuit de sedimentbalans
Schrijver, M.C. (2020). De balans opgemaakt: de ontwikkelingen in de Westerschelde tot 2019 bezien vanuit de sedimentbalans. Versie 1.0. Rijkswaterstaat Zee en Delta: Middelburg. 92 pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Schrijver, M.C.

Abstract
    Dit rapport is een datarapportage en geeft de in de sedimentbalans vastgelegde data weer. Analyses van de ontwikkelingen worden in dit rapport niet uitgevoerd. In hoofdstuk 1 wordt een toelichting op de in gebruik zijnde sedimentbalans gegeven. Hierbij wordt ook toegelicht hoe en waarom de onderliggende data is geaggregeerd naar het volledige systeem. In Hoofdstuk 2 worden beknopt de ontwikkelingen beschreven, als ook de conclusies die worden getrokken uit de ontwikkelingen van de diverse platen, geulen, slikken en schorren. De ingrepen worden beschreven in hoofdstuk 3, waarbij in detail de ingrepen vanaf 2010 worden gepresenteerd In de hoofdstukken 4 t/m 6 worden de ontwikkelingen van de geulen, het ondiepe sublitoraal en het intergetijdegebied beschreven. Deze ontwikkelingen worden gepresenteerd voor het volledige systeem als ook opgesplitst in west, midden en oost. Daarnaast worden ook de afzonderlijke ontwikkelingen van de geulen (geulen en ondiep sublitoraal), platen en slikken (intergetijdgebied) getoond. Het sedimenttransport dat op basis van de gegevens uit de balans wordt afgeleid, wordt als laatste besproken in hoofdstuk 7.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author