IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [348848]
Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater: Kernrapport
Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater: Kernrapport. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent. 133 pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Vercauteren, M., more
  • Semmouri, I., more
  • Van Acker, E., more
  • Pequeur, E., more
  • Van Esch, L.
  • Uljee, I., more
  • Asselman, J., more
  • Janssen, C., more

Abstract
    Dit rapport stelt de resultaten voor van een eerste, breed-verkennende studie naar de microplastic waterverontreiniging in Vlaanderen. In deze studie werd de huidige situatie in de Vlaamse zoetwatermilieus geanalyseerd, verschillende bronnen werden gekarakteriseerd en de efficiëntie van de waterzuiveringsinstallaties werd onder de loep genomen. Op basis van deze resultaten werd een extrapolatie uitgevoerd op niveau van Vlaanderen met behulp van het Water Emissions Inventory Planning Support System (WEISS) model (uitgevoerd door VITO). De resultaten samengevat in dit rapport worden gekoppeld aan relevante beleidsadviezen en de identificatie van kennisleemten. Dit kernrapport geeft een brede analyse van de huidige microplastic concentraties in verschillende matrices (oa. oppervlaktewater, sediment, biota) in Vlaanderen. Sommige aspecten worden verder uitgelicht in de gekoppelde deelrapporten, waarmee dit kernrapport een onlosmakelijk geheel vormt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors