IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [348846]
Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Deelrapport 2: Monitoring en analyse van bandenslijtage: Aanpak, vergelijking van methoden en richtlijnen voor toekomstig onderzoek
Vercauteren, M.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; Pequeur, E.; Van Esch, L.; Uljee, I.; Asselman, J.; Janssen, C. (2021). Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater. Deelrapport 2: Monitoring en analyse van bandenslijtage: Aanpak, vergelijking van methoden en richtlijnen voor toekomstig onderzoek. Universiteit Gent (GhEnToxLab)/VITO/VMM: Gent.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Vercauteren, M., more
  • Semmouri, I., more
  • Van Acker, E., more
  • Pequeur, E., more
  • Van Esch, L.
  • Uljee, I., more
  • Asselman, J., more
  • Janssen, C., more

Abstract
    Dit deelrapport beschrijft de analyse van bandenslijtage als bron van microplastics in de omgeving. Aan de hand van vier verschillende methoden, werden de bandenpartikels en microplastics in de stalen afkomstig van de afvloeiing van de autostrade geanalyseerd en gekarakteriseerd. Op basis van de resultaten van dit eerste verkennende onderzoek, kunnen een aantal lessen getrokken worden voor toekomstig onderzoek naar bandenslijtage in Vlaanderen en de aangeraden methode. Deze studie kadert in een allesomvattende studie naar microplastic verontreiniging in Vlaanderen. Dit deelrapport is dus onlosmakelijk verbonden met het kernrapport getiteld ‘Onderzoek naar verspreiding, effecten en risico’s van microplastics in het Vlaamse oppervlaktewater’ dat de belangrijkste resultaten van run-off analyse uitgebreid beschrijft.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors