IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Fight, flight or freeze: tonische immobiliteit bij haaien
De Swaef, E.; Vercauteren, M.; Pieraets, L.; Declercq, A.M. (2020). Fight, flight or freeze: tonische immobiliteit bij haaien. Vlaams Diergeneeskd. Tijdschr. 89(5): 243-251
In: Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. Universiteit Gent - Faculteit Diergeneeskunde: Gent. ISSN 0303-9021, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • De Swaef, E., more
  • Vercauteren, M., more
  • Pieraets, L., more
  • Declercq, A.M., more

Abstract
    Tonische immobiliteit (TI) is een niet-aangeleerde en omkeerbare toestand van motorische onbeweeglijkheid die bij verscheidene terrestrische en aquatische diersoorten, zoals haaien, kan worden uitgelokt. TI is van oorsprong een natuurlijk gedrag dat bij haaien kan worden uitgelokt door plaatselijke druk uit te oefenen ter hoogte van de vinnen en de dieren op de rug te draaien, waarna ze een verslapping van de spiertonus vertonen en tijdelijk niet meer reageren op omgevingsstimuli. Deze toestand kan mogelijk een effect hebben op de fysiologie van de dieren. TI zou bij haaien de ventilatie-efficiëntie verminderen en bijgevolg verscheidene bloedparameters beïnvloeden, stressrespons induceren en de osmolariteit van het bloed verstoren. Desalniettemin kent TI bij haaien wetenschappelijke en diergeneeskundige toepassingen bij (klinisch) onderzoek, bloedafname en wondbehandeling. Tonische immobiliteit bij haaien is echter een enigmatisch fenomeen en verdient verder interdisciplinair onderzoek.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors