IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [312133]
Mesoschaal Westerschelde. Integratierapport 2014-2018
Taal, M.; Mastbergen, D.; Cleveringa, J.; Schrijvershof, R.; Plancke, Y.; Wang, Z.; van der Werf, J.; van der Spek, A. (2019). Mesoschaal Westerschelde. Integratierapport 2014-2018. Deltares: Delft. iii, 129 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water
Author keywords
  Westerscheide, morfologie, ecologie, mesoschaal, vaargeulonderhoud

Authors  Top 
 • Taal, M., more
 • Mastbergen, D., more
 • Cleveringa, J., more
 • Schrijvershof, R.
 • Plancke, Y., more
 • Wang, Z.
 • van der Werf, J., more
 • van der Spek, A., more

Abstract
  Het Schelde-estuarium ligt zowel in Nederland (Westerschelde) als Vlaanderen (Zeeschelde). Vanaf 2005 is in verdragen vastgelegd dat de landen gemeenschappelijk beleid en beheer voeren. De basis hiervoor is de Lange Termijn Visie, die drie gebruiksfuncties als pijlers benoemt: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen van de Westerschelde op het schaalniveau van individuele morfologische elementen, de zogenaamde mesoschaal. Het uitvoeren van het (gemeenschappelijk) beheer op die schaal is van grote invloed op de drie pijlers van de Lange Termijn Visie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors