IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [296399]
Veiligheid Vlaamse kust: Risicoreductie aandachtszones: Synthese
Balens, N.; Valls, X.; Meire, E.; Reyns, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2010). Veiligheid Vlaamse kust: Risicoreductie aandachtszones: Synthese. Versie 2_0. WL Rapporten, 718_2L. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal
Author keywords
    Kustveiligheid; zeewering; risicobenadering

Authors  Top 
  • Balens, N., more
  • Valls, X.
  • Meire, E., more

Abstract
    Dit rapport geeft de synthese van de resultaten van de risicoreductieberekeningen voor de verschillende alternatieve versterkingsmaatregelen van de zeewering in de aandachtszones. De aandachtszones zijn de drie kusthavens, van west naar oost, haven Nieuwpoort, haven Blankenberge en haven Zeebrugge en de acht zwakke zones in de rechte kust namelijk, van west naar oost, De Panne, Koksijde, Westende-Middelkerke, Raversijde-Mariakerke-Oostende-west, Oostende-oost Spinoladijk, Wenduine, Blankenberge-Bad, Knokke-Heist. De alternatieven voor versterking van de zeewering die onderzocht worden zijn deze die voorgesteld worden in de kennisgeving van de plan MER voor het geïntegreerd kustveiligheidsplan. Aanvullend zijn voor de drie genoemde kusthavens bijkomende alternatieven gedefinieerd en doorgerekend qua risicoreductie. Deze bijkomende alternatieven zijn opgebouwd als optimalisaties van in de kennisgeving van de plan MER gedefinieerde alternatieven, namelijk het bijkomend vermijden van bressen in bepaalde scenario’s door middel van voorzieningen die het betreffende profiel beter overslagdebietbestendig maken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors