IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [134413]
CLIMAR: deelrapport 2. Kwantificatie van de secundaire gevolgen van de klimaatsverandering in de Belgische kustvlakte
Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR: deelrapport 2. Kwantificatie van de secundaire gevolgen van de klimaatsverandering in de Belgische kustvlakte. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 46 + 22 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Climatic changes
  Coastal plains
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Hinterland
  Coastal protection > Integrated Coastal Zone Management > Climate change
  Control > Flood control
  Impact
  Numerical modelling
  Risk analysis
  ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Project Top | Authors 
 • Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, more

Contact details

Proposer: Belgian Science Policy (BELSPO), more


Authors  Top 

Abstract
  Dit deelrapport werd geschreven in het kader van het BELSPO-project CLIMAR. Het is het tweede deelrapport en beschrijft het door het WL uitgevoerde onderzoek in deel 1 van werkpakket 2: kwantificeren van de secundaire gevolgen van de klimaatswijziging, binnen de lijnen van de case-study “kustoverstromingen”. Ieder scenario van primaire klimaatveranderingen tegen 2100, gedefinieerd in werkpakket 1, wordt vertaald naar één extreme storm. Voor iedere storm wordt een reeks risicoberekeningen uitgevoerd om de omvang van de secundaire gevolgen (overstromingen) te kwantificeren, in termen van schade en slachtoffers. Het eerste model berekent de erosie van strand en duin in de loop van de storm. Vervolgens wordt berekend of er al dan niet een bres ontstaat in de zeewering. De breslocaties worden in een volgend model ingevoerd dat de overstroming van de kustzone simuleert. Tenslotte worden de resultaten van de overstromingsberekening gebruikt voor het inschatten van het aantal dodelijke slachtoffers en de totale monetaire schade.
  Daarnaast wordt nog een laatste hoofdstuk gewijd aan de berekening van het verlies aan strandoppervlakte in de verschillende klimaatscenario’s. Deze wordt berekend op basis van de ligging van de gemiddelde laagwaterlijn.
  De resultaten van de berekeningen vormen de basis voor de volgende fase van het project CLIMAR (werkpakket 3): het identificeren van alternatieve aanpassingsstrategieën aan de gevolgen van de klimaatverandering.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors