IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Evalueren van de gevolgen van klimaatsveranderingen op overstromingsrisico's langs de Belgische kust
Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J. (2008). Evalueren van de gevolgen van klimaatsveranderingen op overstromingsrisico's langs de Belgische kust, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 31
In: (2008). Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 1 file pp., more

Available in  Authors 
Document type: Summary

Keywords
  Climatic changes
  Coastal zone
  Control > Flood control
  Damage
  Erosion > Coastal erosion
  Hazards > Weather hazards > Floods
  Numerical models
  Risks
  Surges > Surface water waves > Storm surges
  Temporal variations > Long-term changes > Sea level changes
  Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Project Top | Authors 
 • Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, more

Authors  Top 
 • Van der Biest, K., more
 • Verwaest, T., more
 • Reyns, J., more

Abstract
  Met een kustvlakte waar meer dan 85% lager ligt dan 5m TAW is België één van de meest kwetsbare landen in Europa op het gebied van zeespiegelstijging en overstromingen (EEA, 2006). Het grootste deel van de kustzone ligt ongeveer 2 meter onder het peil van een gemiddelde jaarlijkse storm (Verwaest et al., 2005). Door de stijging van de zeespiegel en de toename van het aantal zware stormen ten gevolge van klimaatsveranderingen nemen de risico’s op overstromingen in de Belgische kustzone aanzienlijk toe. In het kader van het project CLIMAR worden de mogelijke secundaire gevolgen van deze primaire effecten geïdentificeerd en gekwantificeerd, zowel op ecologisch als op sociaal-economisch gebied.

  De belangrijkste secundaire gevolgen van overstromingen zijn het aantal slachtoffers door verdrinking en monetaire schade aan gebouwen en infrastructuur. Daarnaast zijn er nog andere directe en indirecte gevolgen zoals het verlies van kustspecifieke habitats en biodiversiteit door de toename van de erosie, tijdelijke improductiviteit en werkloosheid in overstroomde gebieden. Het kwantificeren van de belangrijkste gevolgen gebeurt door middel van risicoberekeningen. Zowel de totale schade, het aantal slachtoffers als de omvang van overstromingen kunnen voor verschillende scenario’s van klimaatsomstandigheden geschat worden. In een eerste benadering worden de risico’s berekend voor een extreme storm onder huidige condities van zeeniveau en golfklimaat. Deze storm komt overeen met een stormvloedpeil van +8m TAW te Oostende. Een set van verschillende numerieke modellen wordt daarvoor toegepast: een model voor het berekenen van de totale erosie van strand en duin in de loop van de storm, een model voor het berekenen van de bresgroei in horizontale en verticale zin, een model voor het schatten van de waterdiepte, stijgsnelheid en stroomsnelheid van de overstroming in de kustvlakte en tenslotte een model voor het berekenen van het aantal slachtoffers en de totale schade.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors