IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten
Decleer, K. (Ed.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0267-1. 584 pp.
Part of: Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, more
Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten

Available in  Author 

Keywords

Author  Top 
  • Decleer, K., editor, more

Content
  • Decleer, K. (2007). De vogel- en habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese en regionale natuurbeleid, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 17-57, more
  • Sterckx, G.; Paelinckx, D.; Decleer, K.; De Saeger, S.; Provoost, S.; Denys, L.; Packet, J.; Wouters, J.; Demolder, H.; Thomaes, A.; Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L. (2007). Habitattypen: Bijlage 1 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 59-359, more
  • Decleer, K.; Anselin, A.; Bauwens, D.; Ronse, A.; Van Landuyt, W.; Stieperaere, H.; Coeck, J.; Buysse, D.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Stienen, E.; Courtens, W.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Thomaes, A.; De Knijf, G. (2007). Dieren en planten: Bijlage 2 en 4 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 361-419, more
  • Adriaens, P.; Anselin, A.; Decleer, K.; Devos, K.; Goethals, V.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; Vermeersch, G. (2007). Vogels: Bijlage 1 vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 421-519, more

Abstract
    In uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee beschermde gebieden, ‘Speciale Beschermingszones’, afgebakend. Het gaat om 205.000 ha van onze top-natuurgebieden. Deze gebieden zijn aangewezen omwille van de aanwezigheid van specifieke habitattypen en planten en dieren, die door Europa ‘van communautair belang’ worden geacht. Elke lidstaat moet er voor zorgen dat deze habitat- en leefgebieden duurzaam beheerd en hersteld worden. Daarnaast genieten nog een hele reeks diersoorten van een strikte bescherming. Om aan deze juridische verplichtingen te voldoen, brengt het Instutuut voor Natuur- en Bosonderzoek een informatief boek en naslagwerk uit, waarin de verschillende habitattypen en soorten worden voorgesteld. Naast een beschrijving wordt dieper ingegaan op ecologische vereisten, verspreiding, bedreigingen en gewenste beheermaatregelen. Het boek richt zich tot alle personen en instanties die betrokken zijn bij het beheer en gebruik van de Europees beschermde natuur in Vlaanderen en de Noordzee. Om ook een breed publiek aan te spreken is het boek prachtig geïllustreerd, waardoor de enorme verscheidenheid en pracht van onze resterende top-natuur goed tot uiting komt. Het boek vormt een mijlpaal voor de omgang met natuur in onze open ruimte.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author