IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

North Sea wrecks: hotspots for biodiversity = Wrakken in de Noordzee: hotspots van biodiversiteit
Zintzen, V.; Vanden Berghe, E.; Degraer, S.; Norro, A.; Mallefet, J. (2006). North Sea wrecks: hotspots for biodiversity = Wrakken in de Noordzee: hotspots van biodiversiteit, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32: pp. 39, 40
In: Pieters, M. et al. (2006). Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 108 pp., more
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more

Available in  Authors 
Document type: Summary

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Zintzen, V., more
  • Vanden Berghe, E., more
  • Degraer, S., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors