IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Breine, Jan

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
 • Function: Scientific employee
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32 (0)2 658 04 17
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Aquatische Ecologie en Evolutiebiologie, more
 • Function: Associated researcher
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-658 04 17
  Fax: +32-(0)16-32 45 75
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 

Projects (11)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Bepaling van de ecologische toestand van de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Kaderrichtlijn water, more
 • Development, Evaluation and Implementation of a Standardised Fish-based Assessment method for the Ecological Status of European Rivers. A contribution to the Water Framework Directive, more
 • Fish assesment method for the evaluation of the ecological quality of European running waters, more
 • Harmonised River Basins Strategies North Sea, more
 • Interreg Harmonised River Basins Strategies North Sea, more
 • Monitoring en evaluatie van de natuurwaarden in het Zeescheldebekken met betrekking tot het Sigmaplan, more
 • Monitoringsproject visfauna, more
 • Onderzoek en monitoring in de Schelde, onderdeel vis, schelpdier en visserij, more
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, more
 • Vergelijking van bio-indicatoren voor de ecologische evaluatie van waardevolle bovenstroomse beektrajecten, more
 • Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren, more

Datasets (13)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • ME-4 Biomonitoring fish stocks in the Zeeschelde using paired fyke nets, more
 • ME-4b. Biomonitoring of fish stocks in the Zeeschelde using fykes (since 1995), more
 • ME-4c. Biomonitoring fish stocks in the Zeeschelde using anchor netting, more
 • Adult twaite shad spawning migration in the North Sea and the Scheldt estuary, more
 • Estuary VIS-dataset, more
 • Fish Information System (V.I.S.), more
 • Fish stocks Flanders, more
 • Twaite shad acoustic telemetry dataset in the Schelde-estuary and North Sea 2015, more
 • Twaite shad acoustic telemetry dataset in the Schelde-estuary and North Sea 2016, more
 • VIS - Estuarine monitoring in Flanders, Belgium (post 2013), more
 • VIS - Fishes in estuarine waters in Flanders, Belgium, more
 • VIS - Fishes in inland waters in Flanders, Belgium, more
 • VIS - Reference freshwater monitoring in Flanders, Belgium (post 2013), more

Publications (143)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (23) [show]
Books (2) [show]
Book chapters (14) [show]
Thesis [show]
Abstracts (6) [show]
Reports (85) [show]
Other publications (12) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets