IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Dr Van Hoey, Gert
ORCID

Institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw- , visserij en voedingsonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Aquatisch Milieu en Kwaliteit, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)59-56 98 47
  Fax: +32-(0)59-33 06 29
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium, more
Gert Van Hoey (Institute for Agriculture and Fisheries Research, ILVO)

Previous institutes (3)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more
 • Function: Post-doc
 • Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Directoraat generaal Leefmilieu; Dienst Marien Milieu, more
 • Onderzoeksdomein Visserij, more
 • Function: Scientific researcher - Environmental monitoring

Projects (12)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf, more
 • Ameland, more
 • Belgian Register of Marine & Coastal Species, more
 • Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), more
 • Higher trophic levels in the Southern North Sea, more
 • Impact Assessment Pulse trawl Fishery Cause and impact of skin ulcerations on flatfish in the North sea, more
 • Impact van het storten van baggerspecie op het mariene bodemleven, more
 • Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, more
 • Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, more
 • North Sea Benthos Project, more
 • Spatio-temporal variability and population dynamics of the Abra alba - Mysella bidentata community on the Belgian Continental Shelf., more
 • Studie betreffende het opstellen van een lijst van potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee, more

Datasets (23)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Ecological study underwater nourishment Belgian coast, more
 • Epibenthos and demersal fish monitoring at long-term monitoring stations in the Belgian part of the North Sea, more
 • Epibenthos and demersal fish monitoring data in function of wind energy development in the Belgian part of the North Sea, more
 • Epibenthos and demersal fish monitoring in function of aggregate extraction in the Belgian part of the North Sea, more
 • Epibenthos and demersal fish monitoring in function of dredge disposal monitoring in the Belgian part of the North Sea, more
 • Gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea and the adjacent Westerscheldt estuary, period 2011-2012, more
 • ILVO epifauna and demersal fish data: epifauna and demersal fish monitoring on the Belgian Part of the North Sea since 1979, more
 • ILVO macrobenthos in soft sediments: macrobenthos monitoring in the Belgian Part of the North Sea since 1979, more
 • Intertidal epibenthos and demersal fish monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, more
 • Intertidal hyperbenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, more
 • Intertidal macrobenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, more
 • MACROBEL: Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, more
 • Macrobenthos monitoring at long-term monitoring stations in the Belgian part of the North Sea between 1979 and 1999, more
 • Macrobenthos monitoring at long-term monitoring stations in the Belgian part of the North Sea from 2001 on, more
 • Macrobenthos monitoring in function of aggregate extraction activities in the Belgian part of the North Sea, more
 • Macrobenthos monitoring in function of dredge disposal monitoring in the Belgian part of the North Sea, more
 • Macrobenthos monitoring in function of the Water Framework Directive in the period 2007-2009, more
 • Macrodat database 2 (Nov 2004), more
 • NSBP: North Sea Benthos Project, more
 • Subtidal epibenthos and demersal fish monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, more
 • Subtidal hyperbenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, more
 • Subtidal macrobenthos monitoring in function of a foreshore suppletion at the Belgian coast, period 2013-2016, more
 • Zooplankton monitoring in the Belgian Part of the North Sea between 2009 and 2010, more

Publications (263)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (49) [show]
Peer reviewed publications (5) [show]
Books (2) [show]
Book chapters (31) [show]
Thesis [show]
Abstracts (57) [show]
Reports (93) [show]
Other publications (20) [show]
Thesis (co-)promotor (5) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets