IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

ARCADIS Belgium nv
www.arcadisbelgium.be
This institute is the successor of the institute underneath
Ecolas, more

Parent institute: ARCADIS, more
Previous name: ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, more

Address:
Posthofbrug 12
2600 Antwerpen-Berchem
Belgium

Tel.: +32-(0)3-360 83 00
Fax: +32-(0)3-360 83 01
E-mail:
 Persons | Institutes | Publications | Projects | Events 
 

Persons (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Events 

Associated to an institute part (16)

Person formerly associated with this organization

Child institutes (3)  Top | Persons | Publications | Projects | Events 
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Antwerpen, more
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Gent, more
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Oostende, more

Abstract:
ARCADIS Belgium nv die alle kennis en expertise voor de Vlaamse markt bundelt. De vroegere bedrijven ARCADIS Gedas, ARCADIS Ecolas, Euras, ARCADIS SWK, ARCADIS Aeolus, Constructor, CW en Starke Diekstra zijn allemaal geïntegreerd in deze ene nv, wat een aanzienlijke juridische en administratieve vereenvoudiging betekent. Het in mei 2008 overgenomen VDS werd omgedoopt tot ARCADIS VDS bvba en ressorteert onder ARCADIS Belgium nv.

Publications (24)  Top | Persons | Institutes | Projects | Events 
  split up filter
 • Rommens, W.; Hauquier, F. (2020). MER voor de extractie van mariene aggregaten in het Belgisch deel van de Noordzee. ARCADIS Belgium nv/Zeegra vzw | Afdeling Kust | Afdeling Maritieme Toegang: Gent. 317 + 7 kaarten pp., more
 • Demolder, H.; Adriaens, T.N.; Anselin, A.; Boone, N.; De Beck, L.; De Keersmaeker, L.; De Knijf, G.; De Smet, L.; Devos, K.; Geeraerts, C.; Jansen, I.; Maes, D.; Neirynck, J.; Onkelinx, T.; Sioen, G.; Thomaes, A.; Thoonen, M.; Van Den Berge, K.; Van der Aa, B.; Van Gossum, P.; Van Landuyt, W.; Van Reeth, W.; Van Uytvanck, J.; Vermeersch, G.; Verreycken, H.; Verschelde, P. (2018). Natuurindicatoren 2018: Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018 (1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 9789040303982. 64 pp., more
 • Volckaert, A.; Durinck, R. (2018). Strategische milieubeoordeling van het ontwerp marien ruimtelijk plan. [Openbare raadpleging]. ARCADIS Belgium nv: Gent. 242 pp., more
 • Volckaert, A.; Rommens, W. (2018). Update socio-economic analysis of the use of the Belgian marine waters and of the cost of degradation. Marine Strategy Framework Directive - Art. 8.1.c. Final Version V6.0 [Openbare raadpleging]. ARCADIS Belgium nv: Gent. 105 + (15 p. Dutch summary) pp., more
 • Durinck, R.; Casteleyn, K. (2017). Update environmental impact report for the extraction of marine aggregates in control zones 1, 2 and 3 in the Belgian part of the North Sea, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 105-120, more
 • Durinck, R.; Himpens, A.; Libbrecht, D. (2016). MER voor de extractie van mariene aggregaten in controlezones 1, 2 en 3 in het Belgisch deel van de Noordzee. Arcadis Belgium/Zeegra vzw | Afdeling Kust | Afdeling Maritieme Toegang: Brussel. 279 + kaarten pp., more
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Cliquet, A.; Volckaert, A. (2012). Inspanningen voor geïntegreerd kustzonebeheer, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 75, more
 • Durinck, R.; Deconinck, M.; Volckaert, A.; Nysten, K.; Himpens, A.; Libbrecht, D. (2012). Milieueffectenrapport - NEMO LINK. ARCADIS Belgium nv: Brussel. 257 + bijlagen + kaarten pp., more
 • Volckaert, A.; Veiga, J.M.; Van Acoleyen, M. (2012). Sources and pathways for marine litter: Bottom up approach starting from local case-studies for the four European regional seas, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 73-74, more
 • (2011). Milieueffectenrapport - Offshore North Sea Power windpark. ARCADIS Belgium nv: Gent. LXXX, 416, bijlagen, kaarten pp., more
 • (2011). Milieueffectenrapport - Wijziging Norther offshore windpark. ARCADIS Belgium nv: Gent. XVIII, 91, bijlagen, kaarten pp., more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., more
 • Arcadis (2010). Basisanalyse voor de Baai van Heist en de zandbank in de zone Knokke-Heist west. Versie D en E. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 138 pp., more
 • De Smet, L.; Volckaert, A. (2010). Inventory of the socio-economic activities affecting the Belgian marine waters and the related developments within the European Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC: Final report. Arcadis: Berchem. 104 pp., more
 • Stejin, R.; Pickaver, A.; Ferriera, M.; Czerniak, P.; Heinichen, B.; Volckaert, A. (2010). OURCOAST, A European initiative to support exchange of experiences and best practices in coastal management, in: Littoral 2010: Adapting to global change at the coast, London 21-23 September, 2010. Book of Abstracts. pp. 67, more
 • (2009). Kennisgeving voor het project MER voor ontgrondingen in de Zeeschelde tot Wintam. ARCADIS Belgium nv: Gent. xvii, 73 + bijlagen pp., more
 • De Smet, L.; Bogaert, S.; Vandenbroucke, D.; Van Hyfte, A.; De Coster, K. (2009). Onderzoek duurzame bevoorrading: gebruik lokale oppervlaktedelfstoffen of import van minerale grondstoffen. Arcadis Belgium: [s.l.]. 190 pp., more
 • Pickaver, A.; Ferreira, M.; Veiga, J.M.; Steijn, R.; Czerniak, P.; Heinichen, B.; Volckaert, A. (2009). OURCOAST - A European Initiative to Support ICZM, in: Özhan, E. (Ed.) Proceedings of the Ninth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 09, 10-14 November 2009, Sochi, Russia, Volume 1. , more
 • Van den Eynde, D.; De Smet, L.; De Sutter, R.; Francken, F.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2009). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report phase 1. Belgian Science Policy: Brussel. 81 pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Arcadis (2008). Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied. Versie 3.0. Proses2010: [s.l.]. VI, 76 + appendices pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport actualisatie strategisch milieueffectenrapport: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 67 pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 130 pp., more
 • Arcadis (2006). Workshop on measuring waves in the North Sea estuaries and Wadden Sea meering report, 13 December 2006. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 23 + bijlagen + CD-ROM pp., more

Projects (2)  Top | Persons | Institutes | Publications | Events 
 • Crossbordering Project MER shipping channel expansion Schelde, more
 • International MER Sustainable conservation Zwin, more

Events (2)  Top | Persons | Institutes | Publications | Projects 
 • CLIMAR - kustverdediging, visserij en toerisme: klimaatadaptatie warm aanbevolen?, more
 • IMCORE/CLIMAR Workshop : Hoe dynamisch is ons kustoerisme in tijden van klimaatverandering?., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications | Projects | Events