IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Waterwegen en zeekanaal NV (MOW-W&Z)
www.wenz.be
This institute has changed, see institute underneath
De Vlaamse Waterweg, more
This institute is the successor of the institute underneath
Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), more
Previous name: Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more

Type: Administrative

Persons (8)  Top | Institutes | Publications | Projects | Events | Datasets 

Associated to an institute part (22)

Persons formerly associated with this organization (3)

Child institutes (5)  Top | Persons | Publications | Projects | Events | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde (MOW), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling coördinatie (MOW-COO), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeekanaal (MOW), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde (MOW), more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Havenkapiteindienst (MOW), more

Abstract:
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is een fusie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen met een gedeelte van de Administratie Waterwegen en Zeewezen dat grotendeels overeenkomt met de afdelingen Bovenschelde en Zeeschelde van deze Administratie.
Concreet betekent dit dat de in Vlaanderen gelegen waterwegen alsook de ernaast gelegen gronden, uitgezonderd de waterwegen beheerd door de havens en De Scheepvaart NV, onder het beheer vallen van deze nieuwe organisatie.

Waterwegen en Zeekanaal NV stimuleert het multifunctioneel gebruik van de waterweg. Zij beheert haar waterwegen en gronden met aandacht voor alle belanghebbenden namelijk zowel commerciële geïnteresseerden (concessionarissen, schipperij…) als recreanten, overheden op diverse niveaus en andere groeperingen.

Ook het verzekeren van de veiligheid en in het bijzonder het beheersen van het overstromingsrisico is een belangrijke uitdaging.

Publications (44)  Top | Persons | Institutes | Projects | Events | Datasets 
  split up filter
 • (2016). Bekken van de Gentse kanalen bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Waterwegen en Zeekanaal: Merelbeke. 39 pp., more
 • (2016). Benedenscheldebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Waterwegen en Zeekanaal: Antwerpen. 35 pp., more
 • (2016). Bovenscheldebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Waterwegen en Zeekanaal: Merelbeke. 39 pp., more
 • (2016). Leiebekken bekkenspecifiek deel: stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. Waterwegen en Zeekanaal: Merelbeke. 35 pp., more
 • Adams, R.; Depreiter, D.; Van Holland, G.; De Beuckelaer-Dossche, M.; Van Ryckegem, G. (2016). Integrated plan of the upper sea Scheldt: towards a sustainable future, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 72, more
 • (2015). Sigmagazine 2015. SIGMAgazine. Waterwegen en Zeekanaal: [s.l.]. 39 pp., more
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), more
 • van Holland, G.; Depreiter, D.; Adams, R.; Vanlede, J.; Van Ryckegem, G.; van Engeland, T.; Roose, F.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Turn the tide: scientific research towards an integrated plan for the Upper-Seascheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 11, more
 • (2014). Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - Horizon 2020. Waterwegen en Zeekanaal/De Scheepvaart: Willebroek. 95 pp., more
 • (2014). Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - Horizon 2020: focusnota. Waterwegen en Zeekanaal/De Scheepvaart: Willebroek. 19 pp., more
 • Afdeling Zeeschelde (2013). Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal: Antwerpen. 65 pp., more
 • De Beukelaer-Dossche, M. (2013). General evaluation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 129-133, more
 • De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Algemene evaluatie, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 95-97, more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: Bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp., more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. Waterways and Sea Canal (W&SC)/Agency for Nature and Forest (ANB): Antwerp/Brussels. ISBN 9789040303432. 136 pp., more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Van den Bergh, E. (2013). Context, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 11-29, more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Van den Bergh, E. (2013). Context, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 9-21, more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Vanremoortele, S. (2013). Uitvoering van de werken, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 81-87, more
 • De Beukelaer-Dossche, M.; Vanremoortele, S. (2013). Work, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 111-119, more
 • Decleyre, D.; De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Introduction, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 7-8, more
 • Decleyre, D.; De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Inleiding, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 5-6, more
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 63-71, more
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Preparatory investigation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 87-99, more
 • Pantarein; Technum; DenS Communicatie; Waterwegen en Zeekanaal NV; Vilda; Agentschap voor Natuur en Bos (2013). Welkom bij het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 16 pp., more
 • Peeters, P.; De Beukelaer-Dossche, M.; De Wolf, P.; Verwaest, T. (2013). Introduction à la protection contre les submersions en Flandre, in: Royet, P. et al. (Ed.) Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national – Digues2013, 12-14 juin 2013, Aix en Provence. pp. 3-10, more
 • (2012). Sigmaplan: algemene film [VIDEO]. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: [s.l.]. 1 video file (13'08") pp., more
 • (2012). Sigmaplan: Kruibeke-Bazel-Rupelmonde [VIDEO]. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: [s.l.]. 1 video file (05'08") pp., more
 • Dauwe, W. (2012). Sigmaplan [PRESENTATIE]. Waterwegen en Zeekanaal: [s.l.]. 106 slides pp., more
 • Deheegher, K. (2012). Natuurontwikkeling (realisatie IHD’s) binnen het geactualiseerd Sigmaplan [PRESENTATIE]. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Willebroek. 40 slides pp., more
 • (2011). De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen: een beknopt overzicht van de reglementeringen januari 2011. 10de uitgave. Waterwegen en Zeekanaal NV: Brussel. 26 + bijlagen pp., more
 • (2011). Waterwegen en Zeekanaal NV: Weg van Water, Jaarboek 2010. Waterwegen & Zeekanaal NV: Willebroek. 40 pp., more
 • (2010). Sigmakrant: jaarverslag Sigmaplan 2009. Sigmakrant. Waterwegen en Zeekanaal NV/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. 15 pp., more
 • (2010). Sigmaplan. Flankerend landbouwbeleid: begeleiding van actieve landbouwers in Sigmagebieden. VLM/Waterwegen en Zeekanaal NV/Agentschap voor Natuur en Bos: Gent. 13 pp., more
 • Soresma (2010). Zeeschelde L.O. te Kruibeke: realisatie v.e. gecontroleerd overstromingsgebied - integraal plan oktober 2010. rev06. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: [s.l.]. 1 map pp., more
 • (2009). Infrastructuur masterplan voor de Vlaamse waterwegen: Horizon 2014. De Scheepvaart/Waterwegen en Zeekanaal: [s.l.]. 71 pp., more
 • (2009). Sigmaplan, ontmoet de Schelde [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal: Willebroek. 26 pp., more
 • (2009). Het bekkenbeheerplan van het bekken van de Gentse Kanalen (2008-2013): integraal waterbeleid in de praktijk. Waterwegen en Zeekanaal: Gent. 303 + cd-rom (dig. docum. + actiefiches) pp., more
 • (2008). Sigmakatern: Thema natuur. Sigmakrant. Waterwegen en Zeekanaal NV: Antwerpen. 4 pp., more
 • (2008). Sigmakatern: Thema veiligheid. Sigmakrant. Waterwegen en Zeekanaal NV: Antwerpen. 4 pp., more
 • Couderé, K.; Vincke, J.; Nachtergaele, L.; Van den Bergh, E.; Dauwe, W.; Bulckaen, D.; Gauderis, J. (2005). Geactualiseerd Sigmaplan voor veiligheid en natuurlijkheid in het bekken van de Zeeschelde: synthesenota. Waterwegen & Zeekanaal NV: Antwerpen. II, 74 pp., more
 • Sigmakrant. Waterwegen en Zeekanaal: Willebroek. , more
 • (S.d.). Antwoordnota op de inspraak Startnotitie/Kennisgeving; Ontwikkeling intergetijdengebied Hedwige- en Prosperpolder. Waterwegen & Zeekanaal NV: Belgium. 221 + annexes pp., more
 • (S.d.). Final report TEN-T project “Shore Power in Flanders” 2012-BE-92063-S. Port of Antwerp/Waterwegen en Zeekanaal NV/Port of Ghent: [s.l.]. 6 pp., more
 • SIGMAgazine. Waterwegen en Zeekanaal. , more

Projects (9)  Top | Persons | Institutes | Publications | Events | Datasets 
 • Ecologische risico-evaluatie van baggergronden, more
 • Ecologische risico-evaluatie van overstromingsgebieden, more
 • Intertidal area Hertogin Hedwige-Prosperpolder, more
 • MarNIS: Maritime Navigation and Information Services, more
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more
 • NMC II - MONS: Northern Maritime Corridor - Motorway of the Northern Seas, more
 • OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, more
 • STEP: Sustainable Tourism in Estuary Parks, more

Events (3)  Top | Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • De Schelde doorheen de getijden, more
 • Symposium Weg van Water, more
 • Symposium: Schelde door de getijden heen, more

Datasets (15)  Top | Persons | Institutes | Publications | Projects | Events 
 • Department of Hydrology and Hydraulic Engineering - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the sedimentology in the flemish part of the Scheldt estuary., more
 • Ecosystem management group - Uantwerpen, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Monitoring fysical-chemical water quality in the Zeeschelde., more
 • IMDC; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2017): OMES: Examination of the sedimentology and light climate in the flemish part of the Scheldt estuary., more
 • Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the carbon cycle in the flemish part of the Scheldt estuary., more
 • Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry - ULB, Belgium; Nederlands Instituut voor ecologie (NIOO-KNAW); Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the primary production in the flemish part of the Scheldt estuary., more
 • ME-5c Permanent Quadrats Scheldt Database, more
 • Bathymetry in Belgian sea ports, more
 • FloodGis: Database soil quality of flooding areas in Flanders, more
 • Elevation measurements (Estuary, Mud flat, Marsh & Wetlands) Zeeschelde, more
 • Geodatabase of vegetation maps of the Seascheldt, more
 • MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more
 • Tidal Mudflat and marsh elevation transects in the Zeeschelde, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications | Projects | Events | Datasets