IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO)
Out of use record
This institute has changed, see institute underneath
Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (WUR-IMARES), more

Dutch name: Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek

Type: Scientific

Persons formerly associated with this organization (26)  Top | Publications | Projects | Events | Datasets 

Publications (65)  Top | Projects | Events | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article de Boer, J.; Wester, P.G.; van der Horst, A.; Leonards, P.E.G. (2003). Polybrominated diphenyl ethers in influents, suspended particulate matter, sediments, sewage treatment plant and effluents and biota from the Netherlands. Environ. Pollut. 122(1): 63-74. http://dx.doi.org/10.1016/S0269-7491(02)00280-4, more
 • Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2006). De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C036/06. RIVO: Yerseke. 22 pp., more
 • de Leeuw, J.J. (2006). Monitoring van vis in overgangswateren conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C006A/06. RIVO: IJmuiden. 21 + bijlagen pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Steenbergen, J.S. (2006). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2006. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/06. RIVO: Wageningen. 46 pp., more
 • Ould Mahmoud, E.; Ould Mohamed Fall, K.; Gascuel, D.; Corten, A. (2006). Evaluation des ressources démersales en Mauritanie: Groupe de travail IMROP-RIVO, Nouadhibou, 19-20 janvier 2006. Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP): Document Technique, 3(Rapport IMROP-RIVO 2006-01). IMROP/RIVO: Nouadhibou. 18 pp., more
 • (2005). De pulskor: een nieuwe manier van vissen. RIVO: IJmuiden. 9 + 11 pp., more
 • (2005). Abstracts of the 35th WEFTA meeting 19-22 September 2005, Antwerp, Belgium. CLO-Gent, Sea Fisheries Department/RIVO: Ijmuiden. 141 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Jol, J.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C050/05. RIVO: Wageningen. 41 pp., more
 • Leonards, P.E.G. (2005). Veldwerkgegevens bemonstering dioxinen onderzoek Westerschelde (document M1). RIVO: IJmuiden. 6 + bijlagen pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Stralen, M.R.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C065/05. RIVO: Yerseke. 14, maps pp., more
 • Brandenburg, W.A.; Kamermans, P.; Steenbergen, J.; Verdegem, M.C.J.; Divera Baars, J.M.D. (2004). Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C027/04. RIVO: Ijmuiden. 31 pp., more
 • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Baars, D.; Kats, R.; Leopold, M. (2004). Evaluatie van de meting van het beschikbare voedselaanbod voor vogels die grote schelpdieren eten. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C018/04. RIVO: Ijmuiden. 118 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Piet, G.J.; Rijnsdorp, A.D. (2004). Community structure and production of the macrobenthic infauna in relation to the micro-distribution of trawling effort. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C019/04. RIVO: Yerseke. 10 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Hummel, H. (2004). Effectonderzoek kokkelvisserij Voordelta. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C012/04. RIVO: Yerseke. 26, 41 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2004). De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, inde Nederlandse kustwateren in 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C073/04. RIVO: Yerseke. 27 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2004). De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C040/04. RIVO: Yerseke. 12 pp., more
 • Dekker, W. (2004). Monitoring van de intrek van glasaal in Nederland: evaluatie van de huidige en alternatieve methodieken. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C006/04. RIVO: Ijmuiden. 31 pp., more
 • Kamermans, P.; Bult, T.P.; Kater, B.J.; Baars, D.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; Schuiling, E. (2004). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H4: Invloed van natuurlijke factoren en kokkelvisserij op de dynamiek van bestanden aan kokkels (Cerastoderma edule) en nonnen (Macoma balthica) in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C058/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 148 + bijlagen pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Breen, V.P.; Craeymeersch, J.A. (2004). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C052/04. RIVO: Yerseke. 48, maps, tables pp., more
 • Kotterman, M.J.J. (2004). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C015/04. RIVO: IJmuiden. 14 + bijlagen pp., more
 • Steenbergen, J. (2004). Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding. RIVO: Yerseke. 38 pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Bult, T.P. (2004). Habitatmodellen voor kokkels in de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C055/04. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Yerseke. 20 pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Bult, T.P. (2004). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO67/04. RIVO: Yerseke. 24, 6 maps pp., more
 • Bult, T.P.; Kesteloo, J.J.; Craeymeersch, J.A. (2003). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO41(3). RIVO: Wageningen. 48 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Perdon, K.J. (2003). De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, COO4/03. RIVO: Yerseke. 12 pp., more
 • Kamermans, P.; Kesteloo, J.; Baars, D. (2003). Eindrapport EVA II (Evaluatie Schelpdiervisserij tweede fase). Deelproject H2: Evaluatie van de geschatte omvang en ligging van kokkelbestanden in de Waddenzee, Ooster- en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 77 + bijlagen pp., more
 • Kater, B.J. (2003). Ecologisch profiel van de Japanse oester. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C032/03. RIVO: Ijmuiden. 32 pp., more
 • Kater, B.J.; Baars, D.; Perdon, K.J. (2003). Japanse oesters in het litorale gebied van de Oosterschelde in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, COO3(3). RIVO: Wageningen. 20 pp., more
 • Kesteloo-Hendrikse, J.J. (2003). Het uitdunnen en verzaaien van kokkelbestanden met een hoge dichtheid in de Westerschelde in het najaar van 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C061/03. RIVO: IJmuiden. 20 pp., more
 • Kotterman, M.J.J. (2003). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2002 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.): biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C028/03. RIVO: IJmuiden. 14 + bijlagen pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.; Bult, T.P. (2003). Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C070/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Den Haag. 19, 4 maps pp., more
 • van Gool, A.C.M.; Poelman, M. (2003). Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in maart 2003 (fecale coliformen). Rivo report, C027/03. RIVO: IJmuiden. 9 + bijlagen pp., more
 • Bult, T.P.; Kesteloo, J.J. (2002). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2002. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C038/02. RIVO: Den Haag. 46 pp., more
 • Kater, B.J.; Baars, J.M.D.D. (2002). De Oosterschelde werken en de relatie tussen abiotische factoren en biomassa van kokkels. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C055/02. RIVO: IJmuiden. 57 pp., more
 • Leonards, P.E.G. (2002). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2001 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.): biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C017/02. RIVO: IJmuiden. 14 + bijlagen pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Leopold, M.F.; van Wijk, M.O. (2001). Halfgeknotte strandschelp en Amerikaanse zwaardschede: een overzicht van bestaande kennis over visserij, economische betekenis, regelgeving, ecologie van de beviste soorten en effecten op het ecosysteem. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C033/01. RIVO: Yerseke. 34 pp., more
 • de Boer, W.F.; Welleman, H.C.; Dekker, W. (2001). De relatie tussen het voorkomen van vissoorten en garnaal in de Demersal fish Survey in relatie tot het zoutgehalte en andere habitatvariabelen in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C052/01. RIVO: IJmuiden. 54 + tabellen + bijlagen pp., more
 • De Boois, I.J.; Rijnsdorp, A.D. (2001). Graadmeters van de bodemvisbevolking van de Noordzee: referentiewaarden voor de periode 1902-1909. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C029/01. RIVO: Ijmuiden. 41 pp., more
 • Leonards, P.E.G.; Verboom, B.L. (2001). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2000 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C016/01. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): IJmuiden. 14 + bijlagen pp., more
 • Baptist, H.J.M.; Reijnders, P. (2000). Ecosysteemdoelen Noordzee: Zoogdieren. Unpublished document. Werkdocument RIKZ, OS/2000.866X. RIVO: IJmuiden. 54 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Leopold, M.F. (2000). Jaarlijkse schelpkalkproductie door Spisula subtruncata. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C047/00. RIVO: Yerseke. 18 pp., more
 • Daan, N. (2000). Deskstudie Draagkracht Westerschelde voor jonge vis. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C039/00. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 28 pp., more
 • Vanderperren, E.; Piet, G.J.; Jooris, B.; De Clerck, R. (2000). "Alternative uses of data from satellite monitoring of fishing vessel activity in fisheries management". EC Project 98/023: Interim Report. RIVO/DvZ-CLO: IJmuiden, Gent. 19 pp., more
 • Verboom, B.L. (2000). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 1999 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C011/00. RIVO-Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 13 + bijlagen pp., more
 • Welleman, H.C.; Brocken, F.; De Boois, I.J. (2000). Vergelijking dichtheden, groei en mortaliteit Westerschelde-Noordzee - Deelproject 2 uit studie "Kinderkamerfunctie Westerschelde": eindrapportage. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C008/00. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 32 + bijlagen pp., more
 • Craeymeersch, J.A. (1999). Ruimtelijke verschillen en temporele fluctuaties in het voorkomen van bodemdieren in het Deltagebied: een verkennende studie. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/99. RIVO: Yerseke. 75 pp., more
 • Craeymeersch, J.A. (1999). Inventarisatie metagegevens bodemdieren. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C057/99. RIVO: Yerseke. 61 pp., more
 • Craeymeersch, J.A. (1999). Uitwerking graadmeter 'stapelvoedsel': Spisula subtruncata in de Nederlandse kustzone (1993-1997). Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C061/99. RIVO: Yerseke. 9 pp., more
 • Rijnsdorp, A.D.; De Clerck, R. (1999). De effecten van verschillende vormen van visserij in het Belgische kustgebied op de tongstand in de Noordzee. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO67(99). RIVO: 's-Gravenhage. 10, tables, figures pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; van der Land, M.A. (1998). De schelpdierbestanden in de Voordelta 1993-1997. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/98. RIVO: Den Haag. 37 pp., more
 • van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1993). De ontwikkeling van schelpdierbestanden in de Voordelta in de periode 1984-1993 in relatie tot de schelpdiervisserij. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C.026/93. RIVO: Ijmulden. 59 pp., more
 • Verboom, B.L. (1992). Resultaten van de in 1992 uitgevoerde RIVO taken in het RWS/DGW NSTF monitoringsprogramma van ziekten van bot (Platichthys flesus L.). RIVO: IJmuiden. 5 + bijlagen pp., more
 • (1991). Effects of beamtrawl fishery on the bottom fauna in the North Sea. II: the 1990 studies. BEON Rapport = BEON-report, 13. RIVO: IJmuiden. 85 pp., more
 • (1991). Visserijonderzoek jaarverslag 1990. Visserijonderzoek Jaarverslag. RIVO: IJmuiden. 160 pp., more
 • Verboom, B.L. (1991). Resultaten van de in 1991 uitgevoerde RIVO taken in het RWS/DGW NSTF monitoringsprogramma van ziekten van bot (Platichthys flesus L.). RIVO: IJmuiden. 5 + bijlagen pp., more
 • Van Beek, F.A.; Boddeke, R. (1990). Verspreiding en talrijkheid van garnalen (Crangon crangon L.) in het Schelde estuarium. Rapport DEMVIS, 90-101. RIVO: Ijmuiden. 40, 10 pp., more
 • (1989). Visserijonderzoek jaarverslag '88. Visserijonderzoek Jaarverslag. RIVO: IJmuiden. 114 pp., more
 • de Groot, S.J. (1988). Een eeuw visserijonderzoek in Nederland 1888-1988. RIVO: IJmuiden. ISBN 90-90020-63-2. 252 pp., more
 • Van Beek, F.A. (1987). Aantal fluktuaties en verspreiding van enige niet commerciële vissoorten in het Schelde estuarium. Rapport ZE, 87-103. RIVO: Ijmuiden. 9 pp., more
 • Agricola, J.B. (1985). Elektrische stimulering van platvis: Resultaten, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van experimenten uitgevoerd in 1984. Rivo report, 2. RIVO: IJmuiden. , more
 • Van Banning, P.; Declerck, D.; Guns, M.; Stokman, G.; Vandamme, K.; Vyncke, W. (1984). Visaandoeningen en de mogelijkheid van relatie met watervervuiling. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CA 84-05. RIVO: IJmuiden. 25 pp., more
 • Van Banning, P. (1981). Meningen, feiten en onderzoekingen betreffende de mogelijke relatie van visaandoeningen met zeevervuiling, in het bijzonder met betrekking op de keuze van een dergelijk onderzoek in de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, 81(02). RIVO: Ijmuiden. , more
 • Rapport DEMVIS. RIVO: Ijmuiden, more
 • Rapport ZE. RIVO: Ijmuiden, more
 • Quasimeme. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): The netherlands, more

Projects (22)  Top | Publications | Events | Datasets 
 • BBDO: Bringing biogeographical data online, more
 • CEVIS: Comparative Evaluations of Innovative Solutions in European Solutions in European fisheries management, more
 • Cockle surveys, more
 • COEXIST: Interaction in coastal waters: A roadmap to sustainable integration of aquaculture and fisheries, more
 • EFIMAS: Operational Evaluation Tools for Fisheries Management Options, more
 • FAME: Development, Evaluation and Implementation of a Standardised Fish-based Assessment method for the Ecological Status of European Rivers. A contribution to the Water Framework Directive, more
 • FIRE: Flame retardants Integrated Risk assessment for Endocrine effects, more
 • FISBOAT: Fisheries Independent Survey Based Operational Assessment Tools, more
 • FISHTRACE: Genetic Catalogue, Biological Reference Collections and Online Database of European Marine Fishes, more
 • GONZ: Ecologische graadmeters voor de Noordzee, more
 • INDECO: Development of Indicators of Environmental Performance of the Common Fisheries Policy, more
 • MAFCONS: Managing Fisheries to conserve ground fish and benthic invertebrates species diversity, more
 • MarBEF: Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, more
 • MarFish: Causes and consequences of changing marine biodiversity a fish and fisheries perspective, more
 • MarPace: Marine Propagation Along the Coasts of Europe, more
 • NECESSITY: Nephrops and cetacean species selection information and technology, more
 • NSBP: North Sea Benthos Project, more
 • PROTECT: Marine Protected Areas as a Tool for Ecosystem Conservation and Fisheries Management, more
 • Sweet-Salt, more
 • System description delta (incl. distribution Japanese cupped oyster (Crassostrea gigas)), more
 • Time series North Sea fishes, more
 • Visserij onderzoek (WOT-05-406), more

Events (2)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • De Noordzeedagen 2003, more
 • ICES Symposium - Environmental Indicators : Utility in Meeting Regularity Needs, more

Datasets (6)  Top | Publications | Projects | Events 
 • NSBS: Craeymeersh J., P. Kingston, E. Rachor, G. Duineveld, Carlo Heip, Edward Vanden Berghe, 1986: North Sea Benthos Survey., more
 • NSBP: Rees, H.; Cochrane, S.J.; Craeymeersch, J.A.; de Kluijver, M.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.; Essink, K.; Hillewaert, H.; Kilbride, R.; Kröncke, I.; Nehmer, P.; Rachor, E.; Reiss, H.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Vanden Berghe, E.; Van Hoey, G. (Eds.) (2024). North Sea Benthos Project (NSBP). Accessed at https://www.vliz.be/vmdcdata/nsbp/ on yyyy-mm-dd, more
 • Deepening Westerschelde since 1994 (NIOO-CEME), more
 • Deepening Westerschelde since 1994 (western part) (NIOO-CEME), more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology - Shellfish water, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish diseases, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Events | Datasets