IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Zee en Delta (IenW)
This institute is the successor of the institute underneath
Dienst Noordzee (IenW-DNZ), more
Dienst Zeeland (IenW-DZL), more

Parent institute: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (IenW-RWS), more


Persons (35)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 

Associated to an institute part (2)

Child institute  Top | Persons | Publications | Projects | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Zee en Delta; Directie Netwerk Ontwikkeling (IenW), more

Abstract:
Rijkswaterstaat Zee en Delta is sterk verankerd in land en water en is dé verbindende factor in Zeeuwse droge en natte netwerken en de Noordzee.

Wij maken vervoer over de Noordzee en het Zeeuwse land en water mogelijk, en zorgen ervoor dat het vervoer vanaf de Noordzee goed aansluit op het land en water. In onze regio verbinden we waterkeringen met wegen, bruggen en natuur.

We waarborgen de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Internationaal zijn wij gesprekspartner voor nautische aangelegenheden en zijn kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee. De wereldberoemde Deltawerken beheren wij om Nederland tegen het water te beschermen.

Ons beheersgebied leent zich ruimtelijk goed als proeftuin voor nieuwe werkwijzen en technieken.

Publications (5)  Top | Persons | Institute | Projects | Datasets 
  split up filter
 • Meire, D.; Schrijver, M.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Update evaluatiemethodiek: sedimentbalans. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_065_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Zee en Delta: Antwerpen. VI, 16 pp. https://dx.doi.org/10.48607/50, more
 • Schrijver, M.C. (2020). De balans opgemaakt: de ontwikkelingen in de Westerschelde tot 2019 bezien vanuit de sedimentbalans. Versie 1.0. Rijkswaterstaat Zee en Delta: Middelburg. 92 pp., more
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Overleg flexibel storten - Advies stortstrategie MC6: deelrapport 29. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie in macrocel 6. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_031_29. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. VIII, 25 + 3 p. bijl. pp., more
 • (2015). Nautisch Nieuws Scheldegebied 25. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 25. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zee en Delta: [s.l.]. 12 pp., more
 • (2014). Nautisch Nieuws Scheldegebied 24. Nautisch Nieuws Scheldegebied, 24. Maritieme Dienstverlening en Kust/Rijkswaterstaat Zee en Delta: [s.l.]. 12 pp., more

Projects (5)  Top | Persons | Institute | Publications | Datasets 
 • Advies - ververstijd stroombeelden, more
 • Analyse astro-predictie dwarsstroming Ossenisse, more
 • Berekening kans op voorkomen van hydrodynamische condities irt dwarsstroming, more
 • Dwarsstroming 12/03/2020, more
 • Vlottermetingen tbv. validatie HF-radar, more

Datasets (3)  Top | Persons | Institute | Publications | Projects 
 • Rijkswaterstaat; Zee en Delta; Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): Sand mining in the Western Scheldt., more
 • MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary, more
 • MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institute | Publications | Projects | Datasets