[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kennisoverzicht impact zeespiegelstijging Schelde-estuarium: fysisch functioneren (hydrodynamica en morfologie)
Van der Wegen, M.; Taal, M.; Vanlede, J. (2022). Kennisoverzicht impact zeespiegelstijging Schelde-estuarium: fysisch functioneren (hydrodynamica en morfologie). 1.0. Deltares: Delft. 55 pp.
Kennisoverzicht impact zeespiegelstijging Schelde-estuarium: fysisch functioneren (hydrodynamica en morfologie)

Available in  Authors 

Keywords
  Hydraulics and sediment > Climate change > Sea-level rise
  Literature and desktop study
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Author keywords
  morfodynamiek; zeespiegelstijging

Project Top | Authors 
 • AvdTII - Validatie van Noordzee modellen en effecten SLR, more

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 

Abstract
  De Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) programmeert onderzoek en monitoring met betrekking tot het Schelde estuarium via de ‘Agenda voor de Toekomst’. Een belangrijk vraagstuk betreft de effecten van een (versnelde) zeespiegelstijging en hoe deze te interpreteren voor de hoofdfuncties van het estuarium: Veiligheid, Toegankelijkheid, Natuurlijkheid. Er bestaat veel literatuur over het Schelde-estuarium, maar relatief weinig over de gevolgen van zeespiegelstijging. Dit laatste geldt ook voor andere estuaria. Voorliggend rapport geeft een overzicht van deze kennis, in het kader van de vragen van de VNSC en die van het Nederlandse Kennisprogramma Zeespiegelstijging, onderdeel Zandige Kust.
  Het rapport presenteert een samenvatting en discussie van beschikbare wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de impact van zeespiegelstijging op estuaria in het algemeen, internationale case studies en, tenslotte, het Schelde-estuarium zelf. Deze literatuuranalyse laat specifieke aspecten van het Schelde-estuarium zien, waaronder de historisch grote invloed van menselijk ingrijpen op de morfologie, met name het sediment beheer door baggeren en storten op de morfologie. Ook de invloed van de vorm van het estuarium op de getijvoortplanting (w.o. resonantie) en de gezamenlijke dynamiek van zand en slib worden besproken. De literatuur analyse leidt tot een conceptueel model dat de verwachte dynamiek van het estuarium onder zeespiegelstijging voor de komende eeuw in grote lijnen beschrijft.
  Belangrijke conclusie is dat sedimentbeheer in staat lijkt te zijn om de functie Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid de komende eeuw te waarborgen onder waarschijnlijke scenario’s van zeespiegelstijging. De kennisvragen vanuit VNSC en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging worden aan de hand van de literatuuranalyse beantwoord en voorzien van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek om kennisleemten te vullen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors