IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Inventarisatie van de bodemdieren rond de beoogde locatie van de containerhaven Sloegebied.Bemonstering in het najaar van 2001
Sistermans, W.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M.; Verschuuren, J.M. (2002). Inventarisatie van de bodemdieren rond de beoogde locatie van de containerhaven Sloegebied.Bemonstering in het najaar van 2001. NIOO-CEME: Yerseke. 14 pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Sistermans, W., more
  • Hummel, H., more
  • van Hoesel, O.J.A., more
  • Rietveld, M., more
  • Verschuuren, J.M., more

Abstract
    Ten behoeve van de MER-rapportage voor de inrichting van een containerhaven inhet Sloegebied heeft een inventarisatie plaats gevonden van de bodemdieren (hetzoomacrobenthos) in het nabijgelegen intergetijdengebied. Hiertoe werd ten oosten van de ingang van de Sloehaven een gebied gedefinieerd (figuur 1), hiema te noemenhet Sloegebied. Dit gebied staat plaatselijk bekend als "de Kaloot". Hiervan werdende bodemdieren op een twintigtal lokaties bemonsterd en geanalyseerd.Er is voor gekozen om alleen het intergetijdengebied (van+ 1 tot -2 meter t.o.v. NAP)te bemonsteren. In de Westerschelde is dit het rijkste dieptestratum. Dit geldt voor hetaantal soorten, de dichtheden en de biomassa.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors