IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [352110]
Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in 1992.II. Biomassa's: Rapportage in het kader van hetBiologisch Monitoring Programma
Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.B.M.; Dimmers, W.; Sistermans, W.; Wessel, E.G.J. (1994). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in 1992. II. Biomassa's: Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma . NIOO-CEME: Yerseke. 35 pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Craeymeersch, J.A., more
  • Brummelhuis, E.B.M., more
  • Dimmers, W.
  • Sistermans, W., more
  • Wessel, E.G.J.

Abstract
    In het kader van het Biologisch Monitoring Programma (Colijn & Akkerman, 1990) wordt sinds 1990door het NIOO-CEMO, in opdracht van Rijkswaterstaat - Rijksinstituut voor Kust en Zee, van eenaantal gebieden in de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeerhet bodemdierenbestand bepaald.De globale resultaten van de bemonsteringen in de jaren 1990 en 1991 zijn gerapporteerd doorStikvoort & Brand (1991) en Craeymeersch et al. (1992a,b; 1993a). In dit rapport worden deresultaten betreffende de biomassa's van de voor- en najaarsbemonstering in 1992 gepresenteerd.De dicthheden zijn reeds gerapporteerd in Craeymeersch et al. (1993b).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors