IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [345594]
Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3d. Integratie van de verschillende types impact
Beullens, J.; Broidioi, S.; De Sutter, R.; De Maeyer, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2021). Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3d. Integratie van de verschillende types impact. Versie 1.0. WL Rapporten, 13_159_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 pp. https://dx.doi.org/10.48607/39
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3d. Integratie van de verschillende types impact

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Numerical modelling
    Water management > Risk > Floods
Author keywords
    LATIS 4; overstromingsrisico; integratie; legende

Project Top | Authors 
  • Ontwikkeling LATIS 4, more

Authors  Top 

Abstract
    De specifieke GIS-tool LATIS kan momenteel economische en/of slachtofferrisico’s berekenen voor overstromingen. Naar aanleiding van de Europese Overstromingsrichtlijn (Richtlijn 2007/60/EG) is de nood ontstaan om ook andere negatieve aspecten van overstromingen te kwantificeren. In drie deelopdrachten werd een methodologie ontwikkeld om de sociale impact (Broidioi et al., 2015), de culturele impact (Beullens et al., 2015) en de ecologische impact (Beullens et al., 2017) van overstromingen te kwantificeren. Samen met de reeds bestaande methode voor economische schade zijn er na deelopdracht 3 vier methodes om de gevolgen van overstromingen op een verschillende manier te kwantificeren. Hoewel het niet de bedoeling is om “appels met peren” te vergelijken, zal er in dit rapport onderzocht worden of de verschillende gevolgen geïntegreerd kunnen worden. Uit het rapport blijkt dat de verschillende types impact niet geïntegreerd zullen worden met elkaar. Verder zal er gekeken worden of het mogelijk is om voor elk type impact een vereenvoudigde en duidelijke legende aan te maken met een beperkt aantal klassen. Voor elke module werd besloten om de eindresultaten te standaardiseren om vergelijkingen tussen verschillende gebieden en scenario’s mogelijk te maken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors