IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Probabilistische faalgedraganalyse kunstwerken kusthavens: deelrapport 1. Uitbreiding directionele hydraulische randvoorwaarden kust
De Roo, S.; Vanneste, D.; Mostaert, F. (2021). Probabilistische faalgedraganalyse kunstwerken kusthavens: deelrapport 1. Uitbreiding directionele hydraulische randvoorwaarden kust. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 pp. https://dx.doi.org/10.48607/8
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Probabilistische faalgedraganalyse kunstwerken kusthavens: deelrapport 1. Uitbreiding directionele hydraulische randvoorwaarden kust

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Hydrometeo climate of extreme storms
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
  Numerical modelling
Author keywords
  hydraulische randvoorwaarden; extremewaardeanalyse; golftransformatie

Project Top | Authors 
 • Randvoorwaarden voor probabilistische analyse constructief faalgedrag kunstwerken kusthavens, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, more


Authors  Top 

Abstract
  Voor een probabilistische analyse van het constructief faalgedrag van verschillende kunstwerken in de havens van Oostende en Zeebrugge zijn richtingsafhankelijke hydraulische randvoorwaarden nodig.
  Bij opmaak van het Hydraulisch Randvoorwaardenboek 2014 werden deze randvoorwaarden opgemaakt, maar niet voor het volledige vereiste bereik aan windsectoren. Daarom wordt in de eerste deelopdracht van WL studie 20_025 de studie van de richtingsafhankelijke hydraulische randvoorwaarden uitgebreid voor de aanlandige windsectoren van ZW tot NO voor waterstand en significante golfhoogte, en over het volledige windsectorbereik voor windsnelheden.
  Onderhavig rapport bevat de resultaten van de statistische analyse van de richtingsafhankelijke waterstand, windsnelheid en significante golfhoogte op diep water. Vervolgens werden deze getransformeerd volgens de methodiek beschreven in De Roo et al., 2016a om tot locatiespecifieke golfrandvoorwaarden te komen ter hoogte van de havenmond van Oostende en Zeebrugge.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors