IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het hydraulisch randvoorwaardenboek (2020): rapport
Vuik, V.; Kuijper, B.; Geerse, C.P.M.; Strijker, B.; Gautier, C.; Trouw, K.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Nossent, J.; Thoon, D.; De Roo, S.; Mostaert, F. (2020). Het hydraulisch randvoorwaardenboek (2020): rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 18_037_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 60 + 42 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Hydrometeo climate of extreme storms
  Literature and desktop study
  Numerical modelling
Author keywords
  Hydraulische Randvoorwaarden; kustveiligheid; statistiek; golftransformatie

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, more


Authors  Top 
 • Vuik, V., more
 • Kuijper, B.
 • Geerse, C.P.M.
 • Strijker, B.
 • Gautier, C.
 • Trouw, K., more
 • Vanneste, D., more
 • Suzuki, T., more

Abstract
  Conform het Masterplan Kustveiligheid (MDK en WL, 2011) dient elke 6 jaar de veiligheidsstatus van de Vlaamse kust geactualiseerd te worden. Dit gebeurt allereerst door te toetsen of de zeewering maatgevende stormcondities met een vastgelegde terugkeerperiode kan doorstaan. Daarnaast wordt het overstromingsrisico van het achterland bepaald. Voor deze twee analyses zijn hydraulische randvoorwaarden (HR) nodig: de karakteristieken van waterstanden en golven, en de bijbehorende statistiek.
  De hydraulische randvoorwaarden zijn bepaald, gebruik makend van hydrometeogegevens van het Belgisch Continentaal Plat en de Vlaamse kustzone, die reeds langdurig en continu gemonitord worden op verschillende meetlocaties. In vergelijking met het vorige Hydraulisch Randvoorwaardenboek (De Roo et al. 2016a,b) zijn de tijdreeksen verlengd tot en met 2019. Daarnaast zijn er diverse methodologische wijzigingen toegepast.
  In de eerste plaats worden deze hydraulische randvoorwaarden gebruikt voor de veiligheidstoetsing van de eerste zeewering langs de kust. Deze randvoorwaarden dienen bijgevolg opgesteld te worden voor de geldende veiligheidsnorm, ofwel geen directe menselijke slachtoffers tijdens de maatgevende storm. Hiertoe dient de eerste zeewering bescherming te bieden tegen een maatgevende storm met een terugkeerperiode van 1000 jaar. Daarnaast kunnen de hydraulische randvoorwaarden gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontwerp van constructies of zandsuppleties.
  Dit Hydraulisch Randvoorwaardenboek geeft een overzicht van de geactualiseerde Hydraulische Randvoorwaarden, de HR2020. Naast dit rapport is ook nog een achtergrondrapport beschikbaar, wat in meer detail ingaat op de methodiek en aanvullende detailresultaten bevat.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors