[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Spatio-temporele distributie van mieren (Hymenoptera: Formicidae) in duingraslanden met bijzondere aandacht voor plant-mier-interacties: inleiding en doelstelling = Spatio-temporal distribution of ants (Hymenoptera: Formicidae) in dune grasslands, with special attention for plant-ant interactions: introduction and objectives
Lehouck, V. (2003). Spatio-temporele distributie van mieren (Hymenoptera: Formicidae) in duingraslanden met bijzondere aandacht voor plant-mier-interacties: inleiding en doelstelling = Spatio-temporal distribution of ants (Hymenoptera: Formicidae) in dune grasslands, with special attention for plant-ant interactions: introduction and objectives, in: Mees, J. et al. VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 4-7
In: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VIII, 69 pp., more
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more

Available in  Author 
Document type: Summary

Keywords
  Distribution > Geographical distribution
  Distribution > Temporal distribution
  Interactions
  ANE, Belgium [Marine Regions]
  Terrestrial

Author  Top 

Abstract
  De ruimtelijke distributie van mieren in duingraslanden is nauwelijks onderzocht. Boomsma & De Vries (1980) en Boomsma et al. (1982) bestudeerden mierengemeenschappen in verschillende successiestadia van een duinecosysteem in de Hollandse duinen. Wij spitsten ons toe op de distributie van mieren in de zgn. grijze duinen aan de westkust: mosduinen met een aanzienlijk percentage Groot duinsterretje (Tortula ruralis subsp. ruraliformi) of Duinklauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), al dan niet met kruidachtige planten zoals Geel walstro (Galium verum), Kalkbedstro (Asperula cynanchica) en Grote tijm (Thymus pulegioides). Tot de graslanden behoren zowel laagkruidige (vaak met Tormentil - Potentilla erecta als hoogkruidige vegetaties (met veel Zachte haver - Avenula pubescens).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author