IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [325580]
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte aanpak
De Bruyn, J.; Troch, S.; Mabilde, J.; Vanderheiden, S. (2020). Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte aanpak. Departement Omgeving: Brussel. ISBN 9789040304156. 161 pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Climatic changes
  Regions > Areas > Coastal areas
  Solutions
  ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Fresh water

Authors  Top 
 • De Bruyn, J.
 • Troch, S.
 • Mabilde, J.
 • Vanderheiden, S., more
 • Brouwers, J., revisor, more
 • Pirlet, H., revisor, more
 • Provoost, S., revisor, more
 • Timmermans, S., revisor, more
 • Van Besien, P., revisor, more
 • Verwaest, T., revisor, more
 • Van Iscaker, W., revisor
 • De Waegemaeker, J., revisor, more

Abstract
  De Vlaamse kust is een uniek gebied. Ze is gekend en geliefd als toeristische trekpleister, maar de bredere kustzone, die zich uitstrekt van het strand tot in de polders, is ook van strategisch belang omwille van haar havens en industrie, haar vruchtbare landbouwgronden en haar waardevolle natuur.
  Het laagstgelegen gebied van Vlaanderen is erg kwetsbaar voor de klimaatverandering. De kust is de plek waar land en zee elkaar raken en zoet en zout met elkaar botsen. Door de zeespiegelstijging en hevigere neerslag neemt de kans op overstromingen toe. Langere periodes van droogte, en de verzilting die ermee gepaard gaat, kunnen ernstige gevolgen hebben voor landbouw, drinkwatervoorziening, toerisme en industrie.
  Deze gids geeft een overzicht van de gevolgen van de klimaatverandering in het kustgebied en reikt mogelijke oplossingen aan. Ze is een uitnodiging aan alle sectoren en beleidsniveaus, aan middenveld en bedrijven, om samen te werken aan een wervend toekomstperspectief voor de Vlaamse kust.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors