IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Hydraulische randvoorwaarden ter hoogte van de haveningang (haven Oostende): normaal golfklimaat (T = 1 en 10 jaar) en extremer golfklimaat bij laagwater (T = 100 jaar)
De Roo, S.; Vanneste, D.; Suzuki, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Hydraulische randvoorwaarden ter hoogte van de haveningang (haven Oostende): normaal golfklimaat (T = 1 en 10 jaar) en extremer golfklimaat bij laagwater (T = 100 jaar). Versie 4.0. WL Rapporten, 17_009_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Harbour structures
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Hydrometeo climate of extreme storms
  Data analysis
  Literature and desktop study
  Modelling
  Numerical modelling
  Numerical models
  ANE, Belgium, Oostende Harbour [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Project Top | Authors 
 • Hydraulische randvoorwaarden Halve Maan, RP 1 en 10 jaar, more

Authors  Top 

Abstract
  Er dient een nieuw talud aangelegd te worden langs de Halve Maan voor de uitvoering van de verbreding van de vaargeul in de haven van Oostende. Afdeling Maritieme Toegang wenst de jaarlijkse en 10-jarige golfcondities, alsook de 100-jarige golfcondities bij laagwater te kennen voor deze nieuwe situatie.

  Aangezien geen numeriek model voorhanden is dat de gewenste golfkarakteristieken kan berekenen, zijn deze golfcondities bepaald ter hoogte van de haveningang aan de hand van ter beschikking zijnde meetdata.

  Rekening houdend met de mogelijkheid tot golfindringing in de haven, en meer bepaald in de richting van de Halve Maan site, kan het volgende gesteld worden:

  - Voor het jaarlijkse golfklimaat

  De maximale jaargemiddelde significante golfhoogte Hm0 bedraagt 3.5m en heeft een golfpiekperiode Tp van ongeveer 9s. Hogere golfhoogtes komen vnl. voor uit West tot Noord, waarbij vnl. Noordwest en Noordnoordwest belangrijk zijn voor golfindringing in de haven. De respectievelijke maximale directionele significante golfhoogtes Hm0 bedragen 3.6 en 3.5m; slechts 10% van de golven is hoger dan resp. 1.8 en 1.5m.

  - Voor het tienjaarlijkse golfklimaat

  De omnidirectionele 10-jarige significante golfhoogte Hm0 bedraagt 4.25m, en heeft een golfpiekperiode Tp van 9.87s. De relevante directionele significante golfhoogtes Hm0 uit Noordwest en Noordnoordwest zijn slechts iets lager, i.e. 4.01 en 4.05m respectievelijk.

  Verder is indirect aangetoond dat de golfhoogtes tijdens een storm onafhankelijk zijn van het waterstandsverloop op voorwaarde dat geen diepte-geïnduceerde golfbreking optreedt. Bijgevolg geldt het opgestelde 100-jarige golfklimaat, i.e. een omnidirectionele significante golfhoogte Hm0 van 4.83m en golfpiekperiode Tp van 10.85s, ook bij laagwater.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors