IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kortkruinig golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): golfindringing voor een storm met T = 100 jaar en T = 1000 jaar
De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Kortkruinig golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): golfindringing voor een storm met T = 100 jaar en T = 1000 jaar. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_096_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Harbour structures
  Numerical modelling
  Waves (water)
  ANE, Belgium, Oostende Harbour [Marine Regions]
  Marine/Coastal
Author keywords
  Numerical modeling; Hydraulische randvoorwaarden

Project Top | Authors 
 • Golfklimaat Halve Maan RP100 jaar, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  Er dient een nieuw talud aangelegd te worden langs de Halve Maan voor de uitvoering van de verbreding van de vaargeul in de haven van Oostende. Voor de stabiliteitsberekeningen van dit talud zijn hydraulische randvoorwaarden (waterstand en golfklimaat) vereist van een maatgevende storm met een terugkeerperiode van 100 jaar.

  Hiertoe zijn voor golfrichtingen NW, -37° en NNW simulaties uitgevoerd voor een 100-jarige storm met kortkruinige golfindringing. Het verlagen van de gesimuleerde significante golfhoogte Hm0 en –periode Tp ten opzichte van de 1000-jarige hydraulische randvoorwaarden zorgt vnl. voor een ander diffractiepatroon ter hoogte van de havendammen. De hieraan gerelateerde kortere golflengte resulteert in minder diffractie en dus lagere golfhoogtes in de schaduwzones achter de havendammen.

  Voor de noordelijke zijde en de bovenste helft van westelijke zijde van de Halve Maan resulteert de hoogste significante golfhoogte Hm0,GI uit simulaties met 1000-jarige kortkruinige golven komende uit (hoofd)golfrichtingen NW en -37° respectievelijk. Het verschil tussen beide golfrichtingen is evenwel klein, alsook met de 100-jarige waarden.

  Verder langs de westelijke zijde naar de binnenhaven toe is de significante golfhoogte Hm0,GI resulterend uit simulaties met 100-jarige kortkruinige golven uit deze (hoofd)golfrichtingen iets hoger aangezien kortere golven gemakkelijker binnendringen in de haven.

  Belangrijk hierbij op te merken is dat het toevoegen van meerdere sponslagen langs de Halve Maan zorgt voor een irreëel hoge dissipatie van de golfenergie en dientengevolge een onderschatting van de lokale golfhoogtes. Bijkomend is het 1/3 talud van de Halve Maan afgetopt tot een waterdiepte van 3.2 m, wat eveneens bijdraagt tot een onderschatting van de lokale golfhoogtes.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors