IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): kort- en langkruinige golfkarakteristieken en reflectie-analyse
De Roo, S.; Suzuki, T.; Vanneste, D.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Golfklimaat ter hoogte van de Halve Maan (haven Oostende): kort- en langkruinige golfkarakteristieken en reflectie-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 2 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Harbour structures
  Numerical modelling
  Waves (water)
  ANE, Belgium, Oostende Harbour [Marine Regions]
Author keywords
  Hydraulische randvoorwaarden; 1000-jarige storm; Numerical modelling

Project Top | Authors 
 • Halve Maan OST - simulatie kortkruinige golven, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  Er dient een nieuw talud aangelegd te worden langs de Halve Maan voor de uitvoering van de verbreding van de vaargeul in de haven van Oostende. Voor het ontwerp van dit talud zijn hydraulische randvoorwaarden (waterstand en golfklimaat) vereist.

  Hiertoe zijn voor golfrichtingen NW (-45°), -37° en NNW (-22,5°) simulaties uitgevoerd voor een 1000-jarige storm met kortkruinige golfindringing. Directionele spreiding van de golven zorgt ervoor dat meer golfenergie toekomt in de schaduwzones achter de havendammen.

  In vergelijking tot simulaties met langkruinige golven resulteren kortkruinige golven enkel in een toename van de golfhoogte voor golfrichting NNW, maar deze zijn niet maatgevend in vergelijking met golfrichtingen NW en -37°. Voor de westelijke zijde van de Halve Maan resulteren de hoogste, kortkruinige golven uit golfrichting -37°; voor de noordelijke zijde uit golfrichting NW.

  Belangrijk hierbij op te merken is dat het toevoegen van meerdere sponslagen langs de Halve Maan zorgt voor een irreëel hoge dissipatie van de golfenergie en dientengevolge een onderschatting van de lokale golfhoogtes. Bijkomend is het 1/3 talud van de Halve Maan afgetopt tot een waterdiepte van 4 m, wat eveneens bijdraagt tot een onderschatting van de lokale golfhoogtes.

  Uit deze MIKE21-BW simulaties volgt het lokale golfklimaat bestaande uit invallende en gereflecteerde golven. Voor het ontwerp dienen echter enkel invallende golfhoogtes gebruikt te worden.

  Uit reflectie-analyse voor golfrichting NNW (waarbij geen sponslagen toegevoegd zijn langs de Halve Maan) blijkt dat de totale golfhoogte op 100 m (loodrechte) afstand van de noordelijke zijde ongeveer 50% gereflecteerde golven bevat; langs de westelijke zijde bedraagt dit aandeel 40%.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors