IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het hydraulisch randvoorwaardenboek (2014)
De Roo, S.; Trouw, K.; Ruiz Parrado, I.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Het hydraulisch randvoorwaardenboek (2014). Versie 4.0. WL Rapporten, 14_014. Waterbouwkundig Laboratorium/Fides Engineering: Antwerpen. IV, 49 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Hydrometeo climate of extreme storms
  Literature and desktop study
  Numerical modelling
Author keywords
  Coastal safety; Wave transformation

Authors  Top 
 • De Roo, S., more
 • Trouw, K., more
 • Ruiz Parrado, I.

Abstract
  Belasting op de eerste zeewering, i.e. duinen, zeedijk, havendammen, wordt veroorzaakt door de (interactie tussen) waterstand en het golfklimaat, gegenereerd door wind. De verzamelnaam voor deze actoren is 'hydraulische randvoorwaarden'.

  Deze hydraulische randvoorwaarden zijn bepaald gebruik makende van hydrometeogegevens in het Belgisch Continentaal Plat en de Vlaamse kustzone, die reeds langdurig en continu gemonitord worden op verschillende meetlocaties.

  Gebruik makende van hydraulische randvoorwaarden wordt een veiligheidstoetsing uitgevoerd van de eerste zeewering langs de kust. Deze randvoorwaarden dienen bijgevolg opgesteld te worden voor de geldende veiligheidsnorm, i.e. geen directe menselijke slachtoffers tijdens de maatgevende storm. Hiertoe dient de eerste zeewering bescherming te bieden tegen een maatgevende storm met een terugkeerperiode van 1000 jaar.

  Dit rapport bevat de hydraulische randvoorwaarden die gebruikt dienen te worden in de tweede veiligheidstoetsing van de eerste zeewering. Onderhavig rapport dient bijgevolg gebruikt te worden in de opdrachten beschreven in het bestek 16EH/15/14 'Toetsing van de zeewering 2015'. Voor duiding omtrent de methodologie en resultaten van dit rapport kan het bijhorende achtergrondrapport (De Roo et al., 2015) geraadpleegd worden.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors