[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf
(1999). Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Kwaliteit en Veiligheid: Brussel. 54 pp.

Available in

Event Top 
 • Zandwinning op het continentaal plat van België, more

Content
 • Paepe, R. (1999). De activiteiten van de Belgische geologische dienst op het Belgisch Continentaal Plat, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 4-7, more
 • Pichot, G. (1999). Enkele sleutelvragen voor een duurzame exploitatie van het mariene zand van het Belgisch Continentaal Plat = Quelques questions-clés pour une exploitation durable des sables marins du Plateau Continental Belge, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 7, more
 • Hillewaert, H. (1999). De zandwinningen en de zeevisserij = L'extraction de sable et la pêche maritime, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 8, more
 • De Cloedt, J.-J.; Devriese, F. (1999). Het belang van de zandwinningen voor de industrie = L'importance des extractions de sable pour l'industrie, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 9, more
 • De Munck, P. (1999). Zand- en grindwinningen op het Continentaal Plat van België = Extractions de sable et de gravier sur le Plateau Continental de la Belgique, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 10-11, more
 • Van Den Branden, R. (1999). Controle van de zandwinningen op het Belgisch Continentaal Plat = Contrôle des extractions de sable sur le Plateau Continental de la Belgique, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 12-13, more
 • Vernemmen, C. (1999). Overzicht van de zandbankmonitoring = Aperçu du monitoring des bancs de sable, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 14, more
 • Baeyens, W.F.J. (1999). Studie van de impact van zand en grindextractie op het Belgisch Continentaal Plateau en het Belgisch kustecosysteem = Etude de l'impact de l'extraction de sable sur le Plateau Continental de la Belgique et sur l'ecosystème côtier belge, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 15-16, more
 • Jangoux, M.; Deheyn, D. (1999). Evaluatie van de biologische impact van zand- en grindwinningen op het Belgisch Continentaal Plat = Evaluation biologique de l'impact de l'extraction des sables et graviers sur le Plateau Continental Belge, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 17-19, more
 • Baeteman, C. (1999). Project Continentaal Plat - geologisch onderzoek = Projet Plateau Continental: la recherche géologique, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 20-21, more
 • Roche, M. (1999). Methodologie uitgebouwd binnen de Belgische Geologische Dienst in het kader van het "Continentaal Plat project" = Méthodologie développée au sein du Service Géologique de Belgique dans le cadre du "Continentaal Plat project", in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 22, more
 • Schotte, P. (1999). Continentaal Plat project: noodzaak aan een degelijk geïntegreerd beleid voor het Belgisch continentaal plat = Projet Plateau Continental: nécessité d'une bonne politique intégrée pour le plateau continental de la Belgique, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 23, more
 • De Cloedt, J.-J.; Devriese, F. (1999). L'importance des extractions de sable pour l'industrie, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 30, more
 • De Munck, P. (1999). Extractions de sable et de gravier sur le plateau continental de la Belgique, in: Zandontginningen op het continentaal plat van België = Extraction de sable sur le plateau continental de Belgique = Extraction of sand on the Belgian Continental shelf. pp. 31-33, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top