IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Studie van de kwaliteitsfactor in hoge-resolutieseismiek
Middag, C. (2003). Studie van de kwaliteitsfactor in hoge-resolutieseismiek. Ir Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 135 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keyword
    Marine/Coastal
Author keywords
    kwaliteitsfactor; hoge-resolutieseismiek; signaalanalyse

Author  Top 
  • Middag, C.

Abstract
    Wanneer een materiegolf door een medium propageert, wordt de energie ervan geleidelijk geabsorbeerd door dit medium en omgezet naar andere energievormen. Dit proces, dat men absorptie noemt, zorgt ervoor dat de golf uiteindelijk helemaal zal verdwijnen. Dit is een welgekend probleem in de mariene hoge-resolutieseismiek. Omdat er ook nog andere attenuatiemechanismen optreden, is het moeilijk de gevolgen van absorptie te isoleren. Nochtans zou dit de resolutie van seismische beelden sterk kunnen verbeteren. Een parameter die absorptie tracht te beschrijven is de kwaliteitsfactor Q van een medium.In deze scriptie worden enkele methoden om deze factor te bepalen uitgewerkt, geïmplementeerd en toegepast in MATLAB op enkele datasets. Deze datasets werden bekomen via mariene hoge-resolutieseismiek. De methoden situeren zich enerzijds in het tijdsdomein, en anderzijds in het tijd-frequentiedomein. Uit onderzoek op zowel testdata als reële data blijkt dat deze laatste veel nauwkeurigere resultaten opleveren en dan ook te verkiezen zijn. Tot slot worden enkele toekomstmogelijkheden besproken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author