[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid: gevalstudie voor de Maas
Vansteenkiste, T.; Holvoet, K.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Deckers, P.; Mostaert, F. (2009). Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid: gevalstudie voor de Maas. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_13a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. III, 14 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Climatic changes
  Earth sciences > Geology > Hydrology
  Impact analysis
  Numerical modelling
  Water management > Hydrology > Conceptual models
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
  Belgium, Meuse Basin [Marine Regions]

Authors  Top 
 • Vansteenkiste, T.
 • Holvoet, K., more
 • Willems, P., more
 • Vanneuville, W., more
 • Deckers, P., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  Voorliggend rapport beschrijft het onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op de neerslagafstroming, de rivierdebieten en de overstromingskansen en -risico’s voor het Maasbekken in Vlaanderen. In het onderzoek werden de klimaatscenario’s voor België (versie december 2008) gehanteerd zoals die binnen het CCI-HYDR project (Climate change impact analysis on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems) door het KMI en de K.U.Leuven werden opgesteld. Drie klimaatscenario’s worden onderscheiden: een hoog scenario (= nat scenario), een gemiddeld scenario en een laag scenario (= droog scenario). Deze scenario’s houden concreet wijzigingen van meteorologische parameters als neerslag, temperatuur en potentiële evapotranspiratie tot het jaar 2100 in.

  Aangezien het aandeel van de Maas in Vlaanderen beperkt is, zijn er geen hydrologische modellen opgesteld voor dit deel van de Maas. De impactanalyse baseerde zich op de afvoerreeksen van de Maas ter hoogte van de grens met Vlaanderen (Borgharen). Deze afvoerreeksen omvatten de neerslagafstromingsdebieten van alle hydrografische deelbekkens van de Maas opwaarts Vlaanderen. Voor deze opwaartse deelbekkens zijn wel modellen beschikbaar, zowel hydrologische als hydrodynamische. Langs deze modellen werden i.s.m. DELTARES de klimaatscenario’s doorgerekend, waarna een evaluatie van de resultaten zich beperkte tot de totale afvoeren op de grens met Vlaanderen.

  De resultaten tonen een toename aan piekafvoeren onder het hoog scenario (+35%), terwijl onder het laag scenario deze afnemen (-20%). Voor het gemiddeld scenario ondervinden de piekafvoeren kleine wijzigingen t.o.v. de huidige klimaatcondities (+6%). Gepaard gaande met de stijging in piekafvoeren onder het hoog scenario zullen de overstromingen verder uitstrekken, en verhoogde schades en –risico’s in het Maasbekken met zich meebrengen. Het laag scenario zal door zijn afname aan piekafvoeren, overstromingen reduceren met beperktere schades en risico’s tot gevolg.

  De relatieve toename en afname aan schades en risico onder de klimaatscenario’s is onafhankelijk van de terugkeerperiode.

  De impact van klimaatverandering op extreme laagwaterafvoeren toont sterke afnames onder de 3 scenario’s. Het laag- en hoog scenario reduceren de lage afvoeren ongeveer gelijk (-75%), terwijl het middenscenario een beperkte afname garandeert (- 60%).

  De studie toont aan dat de impact van klimaatverandering niet te verwaarlozen is en best wordt meegenomen in waterbeheerprojecten. Echter, er is nog veel onduidelijkheid omtrent de klimaatscenario’s en hun impact op laagwaterafvoeren en de waterbeschikbaarheid. Toekomstig onderzoek kan hieromtrent duidelijkheid verschaffen.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors