IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [122543]
Jaarrapport Water 2006: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006
(2007). Jaarrapport Water 2006: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 128 + 3 maps pp.

Available in  Datasets 
Document type: Annual report

Keywords
  Aquatic sciences > Freshwater sciences > Ecology > Freshwater ecology
  Waste disposal > Sewage disposal
  Water > Bottom water
  Water > Surface water
  Water quality
  Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Abstract
  Het jaarrapport “Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006” biedt een inzicht in de resultaten van de verschillende watermeetnetten van de Vlaamse Milieumaatschappij en licht een aantal opmerkelijke vaststellingen toe. Het eerste luik van het rapport beschrijft de kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater in 2006. Het geeft tevens een evolutie van de waterkwaliteit in het voorbije anderhalf decennium.Naast de waterkwaliteit wordt in het eerste luik ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de waterbodem.In deze editie wordt bijkomend het probleem van de vismigratieknelpunten belicht. Dit is in de Kaderrichtllijn een belangrijk element voor het bepalen van de hydromorfologische ‘toestand’.Het tweede luik bespreekt de resultaten van de emissie-inventaris ‘water’ en gaat dieper in op de resultaten van het afvalwatermeetnet van de VMM.En net zoals de vorige twee jaren heeft dit rapport ook een derde luik. Het fungeert als het derde rapport van de ecologisch toezichthouder. Sinds 1 januari 2005 vervult de VMM immers de rol van ecologisch en economisch toezichthouder op het waterzuiveringsgebeuren in Vlaanderen. In dit deel wordt de evolutie van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur geschetst. Daarnaast wordt de werking en het beheer ervan geëvalueerd, op basis van de voor 2006 beschikbare gegevens.

Datasets (2)
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: Surface water monitoring network of the Flemish Environment Agency., more
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); (2004): VMM: VMM:The wastewater monitoring network of the Flemish Environment Agency, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Datasets