IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem
(2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31. vzw Water: Boechout. 71 pp.
Part of: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more

Available in
Document type: Conference

Keyword
  Marine/Coastal

Content
 • Vanclooster, M.; Tiktak, A. (2007). Modellen voor de regionale voorspelling van de belasting van grondwater door agro-chemicaliën, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 1-6, more
 • Elsen, F.; Bries, J.; Bomans, E.; Vandendriessche, H. (2007). Evolutie van de nitraatstikstofreserve van akkerbouwpercelen in het voorjaar na abstractie van de weerseffecten, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 7-11, more
 • Wyseure, G. (2007). Simultaan meten van bodemwatergehalte en electrische conductiviteit (EC) door middel van TDR, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 12-16, more
 • Anibas, C.; Batelaan, O.; Buis, K.; Verhoeven, R.; Meire, P. (2007). Kwantificering van grondwater-oppervlakte water interactie: analyse van temperatuur gradiënten in de rivierbedding van de Aa, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 17-21, more
 • Mertens, J.; Amery, F.; Cheyns, K.; Degryse, F.; De Troyer, I.; Diels, J.; Feyen, J.; Merckx, R.; Smolders, E.; Springael, D.; Vanderborght, J. (2007). Monitoren van waterkwantiteit en -kwaliteit in de onverzadigde zone van de bodem, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 22-27, more
 • Martens, K.; De Bie, E. (2007). Ecohydrologische onderbouwing van inrichtingsprojecten waterlopen, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 28-31, more
 • Huybrechts, W.; De Bie, E.; Callebaut, J. (2007). NICHE Vlaanderen, modelleren van vegetatie in valleigebieden, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 32-39, more
 • Peters, J.; Verhoest, N.E.C.; De Baets, B.; De becker, P.; Huybrechts, W.; Samson, R. (2007). Regressie- en classificatietechnieken in hydro-ecologische modellen: toepassing voor vallei-ecosystemen in Vlaanderen, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 40-44, more
 • De Becker, P.; Huybrechts, W. (2007). Hydro-ecologische modellen: databehoeften, toepassingen en beperkingen, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 45-49, more
 • Backx, H.; Staes, J.; Van Ballaer, B.; Meire, P. (2007). Grondwater in de Zegge; een drijvende kracht voor de aanwezige natuurwaarden, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 50-55, more
 • Verbeiren, B.; Batelaan, O.; De Smedt, F. (2007). Hydrologische modellering als basis voor het bepalen van potenties voor vegetatie en natuur in het kader van ecosysteemvisies in Vlaanderen, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 56-59, more
 • De Bie, E.; Martens, K. (2007). Rivierherstel van de Kleine Nete tussen Herentals en Kasterlee, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 60-64, more
 • Heuvelmans, G. (2007). Ecohydrologisch onderzoek in het kader van het rivierherstelplan voor de Leie, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 65-68, more
 • Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2007). Optimaliseren van natuurinrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied langs de Zeeschelde: grondwatermonitoring en -modellering, basis voor natuurpotenties, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31: pp. 69-71, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top