[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen
(2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30. vzw Water: Boechout. 80 pp.
Part of: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more
Contains:
De Groote, A.; De Rycke, A.; Verelst, I.; Decleer, K. (2007). Natuurvriendelijke oevers langs de IJzer: een meerwaarde voor de natuur? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 37-43, more
De Vocht, A.; Aubroeck, B. (2007). Omlegging en hermeandering van de Voorste en de Witte Nete in Dessel. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 49-56, more
Denys, L.; De Blust, G. (2007). Vennen in de Antwerpse Noorderkempen: perspectieven op potenties. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 18-21, more
Denys, L. (2007). Herstel van stilstaande wateren in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: [1-5], more
Denys, L. (2007). Herstel van stilstaande wateren in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 13-17, more
Geeraerts, C.; Ovidio, M.; Verbiest, H.; Buysse, D.; Coeck, J.; Belpaire, C.; Philippart, J.-C. (2007). De trekpatronen van blankvoorn (Rutilus rutilus L.) in gefragmenteerde rivieren in België. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 61-63, more
Lambrechts, J.; Martens, K.; De Glopper, A. (2007). Globaal herstelplan Abeek Historische evaluatie als basis voor beekherstel. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 64-67, more
Martens, K. (2007). Mogelijkheden voor structuurherstel van onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 44-48, more
Monden, S. (2007). Vismigratie en het oplossen van vismigratieknelpunten. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 57-60, more
Muylaert, K.; Declerck, S.; Vanderstukken, M.; Van Wichelen, J.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2007). Interacties tussen waterplanten en fytoplankton: perspectieven voor het beheer van vijvers en meren. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 6-7, more
Simoens, I.; Breine, J.; van Liefferinge, C.; Stevens, M.; Belpaire, C. (2007). Het belang van het Lippenbroek als habitat voor vissen in de Zeeschelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 68-71, more
Van Aert, M.; Van Liefferinge, C.; Heutz, G.; Meire, P. (2007). Ecologische meerwaarde van een kleinschalig hermeanderingsproject, case study de Kleine Aa-Weerijsbeek (Groot Schietveld). Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 72-76, more
Van Ballaer, B.; Van Liefferinge, C.; Meire, P. (2007). Evaluatie van de effectiviteit van NTMB-maatregelen in de provincie Antwerpen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 77-80, more
Van Braeckel, A.; Van Looy, K. (2007). Dynamiek in het Grensmaasgebied. Evaluatie van herstelmaatregelen: heden en toekomst. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 31-36, more
Van De Meutter, F.; De Meester, L.; Stoks, R. (2007). Het effect van vijverdroogzetting op de macroinvertebratengemeenschap in ondiepe, verbonden vijvers. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 1-5, more
Van Looy, K.; Martens, K.; Huybrechts, W.; Decleer, K.; Meire, P.; Van den Bergh, E.; Schneiders, A. (2007). Ecologisch herstel van waterlopen in Vlaanderen; hoever staan we ? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 27-30, more
Van Wichelen, J.; Hoste, I.; Muylaert, K.; Louette, G.; Denys, L.; Hoffmann, M.; De Meester, L.; Vyverman, W. (2007). Het belang van slibverwijdering voor het herstel van een geëutrofieerd ondiep meer (de Kraenepoel, Aalter). Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 30: 22-26, more

Available in
Document type: Conference

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top