IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2004: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma
Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; van Soelen, E. (2005). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2004: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. NIOO: Yerseke. 51 pp.

Available in  Authors | Dataset 

Keywords

Authors  Top | Dataset 
  • Sistermans, W.C.H., more
  • Hummel, H., more
  • van Hoesel, O.J.A., more
  • Markusse, M.M., more
  • Rietveld, M., more
  • van Soelen, E.

Abstract
    In het kader van het Biologisch Monitoring Programma (Colijn & Akkerman, 1990) wordt sinds 1990 door hetCentrum voor Estuariene en Mariene Ecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie te Yerseke, inopdracht van Rijkswaterstaat - Rijksinstituut voor Kust en Zee, van een aantal gebieden in de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer het bodemdierenbestand bepaald.Alle resultaten worden in een database opgeslagen.De globale resultaten van de bemonsteringen in de perioden voorjaar 1990 - voorjaar 2004 zijngerapporteerd door Stikvoort & Brand (1991), Craeymeersch et al. (1992a,b; 1993a,b; 1994a,b,c; 1995a,b,c;1996a,b), Brummelhuis et al. (1997a,b; 1998a,b en 1999a,b) en Sistermans et al. (2000a,b; 2001a,b; 2002a,b; 2003a,b en 2004a,b). In dit rapport worden de resultaten betreffende de najaarsbemonstering in2004 gepresenteerd. De bemonsteringsopzet is in de loop van het project een aantal maal gewijzigd. Voornadere informatie hierover verwijzen we naar Craeymeersch et al. (1993b, 1996a).De tabellen in deze rapportage zijn geproduceerd met BIS, versie 1.11.2, database versie 2005.01.

Dataset
  • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset