IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Preventieonderzoek in het Scheldebekken gericht op afval- en emissiereductie. Grensoverschrijdende netwerken: onderzoeksrapport PROSA-fase 3
Jacobs, P.; Borgo, E.; Konings, M. (1993). Preventieonderzoek in het Scheldebekken gericht op afval- en emissiereductie. Grensoverschrijdende netwerken: onderzoeksrapport PROSA-fase 3. Universiteit Gent: Gent. 117 pp.

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • Jacobs, P., more
  • Borgo, E.
  • Konings, M.

Abstract
    Er wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het opzetten van een grensoverschrijdend netwerk voor Afvalpreventie en Emissiepreventie (AEP) in Vlaanderen en Zeeland. Hierbij werden overheden, bedrijfsgerichte organisaties, milieuverenigingen en adviesbureau betrokken. Conclusie is dat er eerst regionale netwerken in Oost-Vlaanderen en Zeeland opgezet moeten worden, voordat er internationale samenwerking opgang kan komen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors