[ report an error in this record ] Print this page

Vereycken, Koen

Previous institutes (3)  Top | Publication | Projects 
 • Antea Belgium nv, more
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), more
 • Function: Medewerker datavalidatie
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more

Projects (9)  Top | Publication | Projects 
 • 10 jarig overzicht, more
 • Modellering van waterbeschikbaarheid en allocaties, more
 • Modernisering HIC meetnet, more
 • MONEOS, more
 • O&M Flexibel storten, more
 • Validatie debieten en peilhoogtes, more
 • Validatie pluviodata, more
 • Validatie sediment en fysische parameters, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more

Publications (7)  Top | Publication | Projects 
Reports (7) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publication | Projects