IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Prof. Dr De Pauw, Niels [ retired ]

Previous institute  Top | Publications | Projects | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (AECO), more
  Function: Associated professor

Projects (7)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Application and development of evolutionary algorithms for the optimalisation of predictive models of macroinvertebrates in rivers, more
 • Development and application of neural network models predicting macroinvertebrate communities for assessment and restoration, more
 • Linking and integrating ecological models in decision support systems for biological community management in rivers, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'bentische ongewervelde fauna' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen, more
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren, more
 • Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, more

Datasets (2)  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Quantitative determination of bacteria by the membrane-filtration method in the Sluice Dock in 1966, more
 • Study on plankton at the port of Ostend in 1965, more

Publications (82)  Top | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (17) [show]
Peer reviewed publications (4) [show]
Books (13) [show]
Book chapters (19) [show]
Abstracts (2) [show]
Reports (8) [show]
Other publications (18) [show]
Thesis (co-)promotor [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Datasets