IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Mr Trouw, Koen

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Fides Engineering, more
  Direct contact at institute:
  GSM: +32-(0)472-27 98 72
  E-mail:
 

Previous institutes (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
 • Function: Project engineer - coordinator Coastal and Estuarine Systems
  Period: Till 9th Jul 2010
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Period: From 31st May 2010 till 11th Mar 2026

Projects (20)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Opmaak kustlijnmodellen westkust, more
 • Analyse en aanpak van morfologische studies voor de Belgische Kustzone, more
 • Climate Resilient Coast, more
 • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, more
 • Effect zandwinning op kustveiligheid, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's, more
 • Mathematisch model en natuurontwikkelingsplannen voor de Hemmepolder, more
 • MER offshore windmolenpark 'Vlakte van de Raan', opmaak van het deelrapport effecten kust en zee, more
 • Mobiele metingen Zeebrugge : verwerken van de turbiditeits- en snelheidsmetingen, more
 • Monitoring changes to bathymetry and sediment transport caused by port development, more
 • Nor Vision update 'Coastal Water Management' for Belgium and the Netherlands. Trends, opportunities/ threats and potential themes and projects for transnational cooperation under Interreg in a new funding period, more
 • Ontwerp van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank, more
 • Ontwerp van noodsuppletie Oostende-Centrum, more
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, more
 • Social cost-benefit analysis of the Sigmaplan, more
 • Structureel herstel van de kustverdediging te Oostende, more
 • Studie structureel herstel te Nieuwpoort Lombardsijde, more
 • Technisch wetenschappelijke bijstand kustmorfologische modellering, more
 • Voorstudie mogelijkheden om het getij toe te laten in achterhaven van Zeebrugge, more

Publications (79)  Top | Institute | Publications | Projects 
A1 Publications (6) [show]
Peer reviewed publication [show]
Book [show]
Book chapters (31) [show]
Thesis [show]
Abstracts (12) [show]
Reports (18) [show]
Other publications (8) [show]
Thesis (co-)promotor [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects