IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Dr Anselin, Anny

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, more
  Function: Populatie- en verspreidingsecologie
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 02 07
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 

Projects (9)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Beheersproblematiekmet betrekking tot verwilderde en exotische watervogels, more
 • Kosten monitoring natuurwaarden 2000, more
 • Monitoring van Bijzondere Broedvogels in Vlaanderen, more
 • Monitoring van watervogels in het Natura 2000 netwerk en in de Ramsargebieden, more
 • Onderzoek naar broedsucces, overleving en habitatvereisten van broedvogelsoorten in Vlaanderen: trendverklaring Common Bird Census, more
 • Opstellen van een broedvogelatlas voor Vlaanderen, more
 • Ruimtelijke spreiding van soortendiversiteit bij hogere planten, libellen, dagvlinders, vogels en amfibieën en reptielen in Vlaanderen, more
 • Strategisch project monitoring en inventarisatie, more
 • Vlaamse Ornithologische studiedag 2004, more

Datasets (6)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • ME-2f. Counts of Canada Geese in winter along the Zeeschelde, Belgium, more
 • ABV - Common breeding birds in Flanders, Belgium, more
 • Broedvogels - Atlas of the breeding birds in Flanders 2000-2002, more
 • H_GRONINGEN - Western marsh harriers (Circus aeruginosus, Accipitridae) breeding in Groningen (the Netherlands), more
 • MH_WATERLAND - Western marsh harriers (Circus aeruginosus, Accipitridae) breeding near the Belgium-Netherlands border, more
 • The atlas of Flemish breeding birds 2000-2002, more

Publications (59)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
A1 Publications (2) [show]
Peer reviewed publications (8) [show]
Books (8) [show]
Book chapters (3) [show]
Abstract [show]
Reports (18) [show]
Other publications (18) [show]
Thesis (co-)promotor [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets