IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

MSc Coen, Leen
ORCID

Expertise
Thesaurus terms: Forecasts; Hydraulics; Hydrology; Permanence; Risk; Statistics; Water management; Water policy; Water quality; Water quantity
 

Previous institutes (4)  Top | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Period: From 1st Aug 2014 till
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), more
 • Function: Gedetacheerd naar MOW - Waterbouwkundig Laboratorium
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer (WATERBEHEER), more
 • Function: Researcher
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EVFH), more

Projects (27)  Top | Publications | Projects 
 • Life - SPARC, more
 • Sigma - Zandwinningsput Melle - extra vragen, more
 • 1D-2D modellering Ijzer, more
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, more
 • Bresinstrumentarium Sigma, more
 • Duurzaam beheer Durme, more
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, more
 • GGG Bovenzanden: dimensionering in- en uitwateringssluizen, more
 • GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, more
 • Hindcast overstromingen IJzer najaar 2021, more
 • Hindcast stormen januari - februari 2022, more
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more
 • Invloed van morfologie Westerschelde bij hoge HW, more
 • LTV O&M Veiligheid, more
 • LTV O&M Veiligheid 2007, more
 • Opstellen astronomische voorspellingen, more
 • Optimalisatie GOG Anderstadt afwaarts, more
 • Optimalisatie overloopdijk GOG Bastenakkers, more
 • Optimalisatie overloopdijk Wal-Zwijn, more
 • Sigma cluster Bovendijle - optimalisatie, more
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, more
 • Validatie debieten en peilhoogtes, more
 • Verbetering voorspellingssysteem HIC, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
 • Verzilting Ijzer, more
 • Vlassenbroek Ontwerp Dissipatiegracht, more
 • Vloedschaar Destelbergen, more

Publications (57)  Top | Publications | Projects 
Peer reviewed publications (2) [show]
Book [show]
Reports (50) [show]
Other publications (4) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects