IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Meetnetten en Onderzoek (LNE-AMO)
www.vmm.be
This institute has changed, see institute underneath
Afdeling Rapportering Water (LNE-ARW), more

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), more

Thesaurus terms (6) : Air; Analysis; Measurement; Pollution; Soils; Water
Address:
A. Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Belgium

Tel.: +32-(0)53-72 65 45
 Institute | Publications | Projects | Event | Dataset 
 
Type: Scientific

Associated to an institute part (3)  Top | Institute | Publications | Projects | Event | Dataset 

Persons formerly associated with this organization (3)  Top | Institute | Publications | Projects | Event | Dataset 

Child institute  Top | Publications | Projects | Event | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij; Afdeling Meetnetten en Onderzoek; Milieurapport Vlaanderen (MIRA) (LNE-MIRA), more

Abstract:
The Flemish Environment Agency is a public Flemish institution at the service of the population and the political authorities which represent it. VMM reports on the quality of the environment and controls the surface water quality. VMM is responsible for the compilation and publication of the Flanders Environment and Nature Report (MIRA), which deals with all aspects of the environment and nature. VMM investigates the surface water quality and registers of who discharges what, and publishes annual reports on these matters. VMM monitors the quality of ambient air and the ozone levels through a network of air measuring stations. VMM also makes inventories of who discharges what into the atmosphere, makes annual reports on them and also gives advice concerning environmental permits with respect to the air. VMM collects the levy on water pollution and arises the population's awareness of its share in pollution. Therefore, VMM's tasks can be summarised as: Planning, Reporting, Collecting, Informing, Measuring and Advising. The Flemish Environment Agency continuously measures the water quality. It controls the measuring networks for surface water quality and the pollution loads of discharged wastewater. VMM also monitors the bacteriological quality of the bathing water on the beaches and in the ponds. The measurements results are included in a measurement databank, a subsection of the Flemish Environmental Databank.

Publications (2)  Top | Institute | Projects | Event | Dataset 
  split up filter
 • De Cooman, W. (2005). Waterbodemkwaliteit in Vlaanderen - Waterbodemkwaliteit in de Schelde, in: Wartel, M. et al. (Ed.) Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24: pp. 9-11, more
 • van Eck, G.T.M.; de Bruijkere, F.L.G.; De Meyer, E.; Maeckelberghe, H. (1998). Naar een schone Schelde. Water 17(102): 293-303, more

Projects (10)  Top | Institute | Publications | Event | Dataset 
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'bentische ongewervelde fauna' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Ontwikkelen van een score of index voor het biologisch kwaliteitselement 'macrofyten' voor de Vlaamse rivieren en meren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn water. Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond', more
 • Studie van scores en indices voor het biologisch kwaliteitselement fytobenthos in het licht van de kwaliteitsevaluatie van de Vlaamse oppervlaktewateren (Rivieren, Meren en Overgangswateren) overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Boudewijnkanaal en achterhaven Zeebrugge (fytoplankton), more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim Spuikom Oostende, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde Vlaamse waterlichamen - partim zoetgetijwaterlichamen 'getijdedijle en getijdezenne', 'getijdedurme' en 'getijdenetes', more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim KRW-waterlichaam 'Havengeul Ijzer', more
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen (5 delen: kanalen en sterk veranderde rivieren, oppervlaktewater in het bekken van de gentse kanalen, de kusthaven), more

Event  Top | Institute | Publications | Projects | Dataset 
 • Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, more

Dataset  Top | Institute | Publications | Projects | Event 
 • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM); Agentschap voor Maritieme Toegang (aMT); (2004). Chemical quality of dredged material in Zeeschelde (and Westerschelde), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Event | Dataset