IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Bureau Waardenburg bv - Consultancy for Ecology & Environment
www.buwa.nl


Address:
Postbus 365
4100 AJ Culemborg
Gelderland
Netherlands

Tel.: +31-(0)345-51 27 10
Fax: +31-(0)345-51 98 49
E-mail:
 Persons | Publications | Datasets 
 
Type: Commercial

Persons (10)  Top | Publications | Datasets 

Persons formerly associated with this organization (3)

Publications (108)  Top | Persons | Datasets 
  ( 3 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Gyimesi, A.; Boudewijn, T.J.; Buijs, R.-J.; Shamoun-Baranes, J.Z.; de Jong, J.W.; Fijn, R.C.; van Horssen, P.W.; Poot, M.J.M. (2016). Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus thriving on a non-marine diet. Bird Study 63(2): 241-249. http://dx.doi.org/10.1080/00063657.2016.1180341, more
 • Peer reviewed article Lindeboom, H.J.; Kouwenhoven, H.J.; Bergman, M.J.N.; Bouma, S.; Brasseur, S.; Daan, R.; Fijn, R.C.; de Haan, D.; Dirksen, S.; van Hal, R.; Hille Ris Lambers, R.; ter Hofstede, R.; Krijgsveld, K.L.; Leopold, M.; Scheidat, M. (2011). Short-term ecological effects of an offshore wind farm in the Dutch coastal zone; a compilation. Environ. Res. Lett. 6(3): 035101 (13 pp.). dx.doi.org/10.1088/1748-9326/6/3/035101, more
 • Peer reviewed article Stronkhorst, J.; Ysebaert, T.J.; Smedes, F.; Meininger, P.L.M.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J. (1993). Contaminants in eggs of some waterbird species from the Scheldt estuary, SW Netherlands. Mar. Pollut. Bull. 26(10): 572-578. https://dx.doi.org/10.1016/0025-326X(93)90409-D, more
 • De Troyer, N.; Lock, K.; Goethals, P.; Dorenbosch, M.; Claus, M.; Liefveld, W.; Van de Moortel, I.; Thant, S. (2023). Nota aquatische ecologie. Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: [s.l.]. 92 pp., more
 • Gensen, M.; Nicolai, R.; Van de Moortel, I.; Thant, S.; Michielsen, S.; Messens, F.; Boudewijn, T.; de Jong, J.; Middelveld, R.P.; van der Jagt, H.; Van Echelpoel, W.; Bruneel, S. (2023). Evaluatierapport. T2021-rapportage Schelde-estuarium. HKV/Antea Group/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: Nederland/België. 344 pp., more
 • Nicolai, R.; Gensen, M.; Stolp, T.; Thant, S.; Michielsen, S.; Messens, F.; Van de Moortel, I.; Boudewijn, T.; van de Haterd, R.; van der Jagt, H.; de Jong, J.; Middelveld, R.P.; Van Echelpoel, W.; Bruneel, S. (2023). Analyserapport. T2021-rapportage Schelde-estuarium. HKV/Antea Group/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: Nederland/België. 980 pp., more
 • Nicolai, R.; Gensen, M.; Van de Moortel, I.; Michielsen, S.; Thant, S.; Boudewijn, T.; van der Jagt, H.; de Jong, J.; Middelveld, R.P.; Van Echelpoel, W.; Bruneel, S.; Goethals, P.; Postma, R. (2023). Beleidssamenvatting T2021 Evaluatie Schelde-estuarium: De toestand van Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid. HKV/Antea Group/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: Nederland/België. 20 pp., more
 • Boudewijn, T.; Derriks, F. (2022). Nota inventarisatie waterspitsmuis. Terrestrische ecologie. Bureau Waardenburg/HKV/Antea Group/Universiteit Gent: [s.l.]. 15 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Walhout, J.M.; Zwerver, J.; Castelijns, J.W.; Sluijter, M.; Wolf, P.A.; Arts, F.A. (2022). Vogeltellingen met afgaand water in de Westerschelde: Integratie van tellingen in de periode oktober 2018 - juni 2021. Rapport 21-307. Bureau Waardenburg/Deltamilieu Projecten/Het Zeeuwse Landschap: Culemborg/Vlissingen/Wilhelminadorp. 173 pp., more
 • Consortium Schelde in Beeld (2022). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2021. HKV/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: Nederland. 396 pp., more
 • Fijn, R.C.; van Bemmelen, R.S.A.; de Jong, J.W.; Arts, F.A.; Beuker, D.; Bravo Rebolledo, E.L.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.S.J.; van der Horst, Y.; Leemans, J.; Lilipaly, S.; Sluijter, M.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A. (2022). Verspreiding, abundantie en trends van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2020-2021. Bureau Waardenburg Rapport, 20-324. Bureau Waardenburg/Deltamilieu Projecten: Culemborg. 148 pp., more
 • van Bemmelen, R.S.A.; Courtens, W.; Collier, M.P.; Fijn, R.C. (2022). Sandwich Terns in the Netherlands in 2019-2021. Distribution, behaviour, survival and diet in light of (future) offshore wind farms. Bureau Waardenburg Rapport, 21-310. Bureau Waardenburg: Culemborg. 156 pp., more
 • van de Haterd, R.; Doef, J. (2022). Nota water- en chloridebalans Canisvlietse kreek. Verkennende studie voor een eenvoudige water- en chloridebalans voor de Canisvlietse kreek. Bureau Waardenburg/HKV/Universiteit Gent/Antea Group: [s.l.]. 22 pp., more
 • Vanermen, N.; Fijn, R.C.; Bravo Rebolledo, E.; Buijs, R.-J.; Courtens, W.; Duijns, S.; Lilipaly, S.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2022). Tracking lesser black-backed and herring gulls in the Dutch Delta. Distribution, behaviour, breeding success and diet in relation to (future) offshore wind farms. Bureau Waardenburg Rapport, 21-318. Bureau Waardenburg: Culemborg. 68 pp., more
 • Vuik, V.; Lambregts, P.; Botterhuis, T.; De Troyer, N.; Lock, K.; Goethals, P.; van de Haterd, R.; Doef, J.; Boudewijn, T.; Van de Moortel, I.; Thant, S.; Michielsen, S.; Hyde, P. (2022). Impact van verzilting en verminderde bovenafvoer in en rond kanaal Gent-Terneuzen. HKV Lijn in Water/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: [s.l.]. 45 pp., more
 • Bijkerk, R.; Brochard, C. (2021). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2020. MONEOS monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 21-191. Bureau Waardenburg: Culemborg. 31 pp., more
 • de Gier, P.J.; de Jong, J.W. (2021). Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2020: op basis van false colour-luchtfoto's. Bureau Waardenburg: Culemborg. 96 pp., more
 • van Bemmelen, R.S.A.; Soudijn, F.H.; Benden, D.; Potiek, A.; Chen, C.; Hintzen, N.; Wilkes, T.; Van Kooten, T.; Gyimesi, A. (2021). Individual-based model lesser black-backed gulls in the Netherlands. Bureau Waardenburg Rapport, 21-168. Bureau Waardenburg: Culemborg. 108 pp., more
 • Vanhooren, L.; Van de Moortel, I.; Michielsen, S.; Hyde, P. (2021). Nota ruimtelijke verdeling zoutgehalte. Verkennende analyse van de ruimtelijke verspreiding van chloride op het kanaal en de zijlopen. HKV/Antea Group/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: [s.l.]. 17 pp., more
 • Vanhooren, L.; Stark, M.; Tas, L.; Michielsen, S.; Van de Moortel, I.; Hyde, P. (2021). Nota grondwater. Verkennende analyse op effect verzilting grondwater. Antea Group/HKV/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg: [s.l.]. 26 pp., more
 • Wegman, C.; Vuik, V.; Goethals, P.; Boudewijn, T.; van de Haterd, R.; Vanhooren, L.; Michielsen, S.; Van de Moortel, I.; Hyde, P. (2021). Inventaris en identificatie kennisleemtes. Aanpak droogte kanaal Gent-Terneuzen, Spoor 5A. HKV/Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Antea Group: [s.l.]. 90 pp., more
 • Bijkerk, R.; Brochard, C. (2020). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2019. MONEOS monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 20-201. Bureau Waardenburg: Culemborg. 27 pp., more
 • Duijns, S.; Helberg, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Fijn, R.C. (2020). Origin of large gulls in the North Sea. Analysis based on ring recoveries. Bureau Waardenburg Rapport, 19-257. Bureau Waardenburg: Culemborg. 52 pp., more
 • Fijn, R.C.; van Bemmelen, R.S.A.; de Jong, J.W.; Arts, F.A.; Beuker, D.; Bravo Rebolledo, E.L.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.S.J.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Sluijter, M.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A. (2020). Verspreiding, abundantie en trends van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2019-2020. Bureau Waardenburg Rapport, 20-324. Bureau Waardenburg/Deltamilieu Projecten: Culemborg. 88 pp., more
 • Philippart, K.; Blauw, A.; Bolhuis, H.; Brandenburg, K.; Brussaard, C.; Gerkema, T.; Herman, P.; Hommersom, A.; Jacobs, P.; Laanen, M.; van Leeuwe, M.A.; van den Oever, A.; Peters, S.; Philippart, M.; Pitarch, J.; Prins, T.; Ruddick, K.; Spaias, L.; van de Waal, D.; Van der Zande, D.; Zuur, A. (2020). Quick scan zeeschuim. NIOZ/Bureau Waardenburg/Deltares/Highland Statistics/CNR/KBIN/NIOO-KNAW/Rijkswaterstaat (RWS-WVL)/Technische Universiteit Delft/Universiteit van Amsterdam/Universiteit Utrecht/Rijksuniversiteit Groningen/Water Insight BV: Texel. 51 pp., more
 • van de Haterd, R.J.W.; Torenbeek, R.; van Gogh, I. (2020). Evaluatie ecologisch modelinstrumentarium Rijkswaterstaat. Inventarisatie en analyse van de informatiebehoefte en de beschikbare ecologische modellen voor de Rijkswateren. Bureau Waardenburg Rapport, 20-291. Bureau Waardenburg: Culemborg. 116 pp., more
 • van den Oever, A.; Sanjabi, B.; Bultstra, C.A.; Brochard, C.J.E.; Verweij, G.L. (2020). Fytoplanktononderzoek in de zoute Rijkswateren MWTL 2019. Bureau Waardenburg Rapport, 20-0102. Bureau Waardenburg: Culemborg. 380 pp., more
 • Vanermen, N.; Duijns, S.; Bravo Rebolledo, E.; Buijs, R.-J.; Courtens, W.; Engels, B.W.R.; Lilipaly, S.; Verstraete, H.; Fijn, R.C.; Stienen, E.W.M. (2020). Tracking lesser black-backed and herring gulls in the Dutch Delta and data on breeding success and foraging ecology. Progress report 2020. Bureau Waardenburg Rapport, 20-279. Bureau Waardenburg: Culemborg. 36 pp., more
 • Bijkerk, R.; Brochard, C. (2019). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2018: MONEOS Monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 19-172. Bureau Waardenburg: Culemborg. 29 pp., more
 • Potiek, A.; Vanermen, N.; Middelveld, R.P.; de Jong, J.; Stienen, E.W.M.; Fijn, R.C. (2019). Spatial and temporal distribution of different age classes of seabirds in the North Sea. Analysis of ESAS database. Bureau Waardenburg Rapport, 19-129. Bureau Waardenburg: Culemborg. 43 pp., more
 • van den Oever, A.; Brochard, C.; Bultstra, C.A.; Sanjabi, B.; Verweij, G.L. (2019). Fytoplanktononderzoek in de zoute Rijkswateren, MWTL 2018. Bureau Waardenburg: Haren. 46 + bijlagen pp., more
 • Bijkerk, R.; van Wezel, R.M.; Brochard, C. (2018). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2016-2017. MONEOS Monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 18-202. Bureau Waardenburg: Culemborg. 38 pp., more
 • Duijts, O.; van der Jagt, H.A.; van Moorsel, G.; Kruijt, D.B.; Japink, M.; Middelveld, R.P. (2018). Macrozoöbenthosbemonstering in de Zoute Rijkswateren, Hoofdrapport, MWTL 2017. Waterlichamen: Westerschelde en Oosterschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 18-299. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp., more
 • Fijn, R.C.; Arts, F.A.; de Jong, J.W.; Beuker, D.; Bravo Rebolledo, E.L.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.S.J.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Sluijter, M.; van Straalen, K.D.; Wolf, P.A. (2018). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2017-2018. Delta Project Management/Bureau Waardenburg: Culemborg. 148 pp., more
 • Teunis, M.; Didderen, K. (2018). Blue carbon in Nederlandse kwelders. Resultaten van vier kwelders in beheergebieden van natuurmonumenten. Bureau Waardenburg Rapport, 18-301. Bureau Waardenburg: Culemborg. 83 pp., more
 • Fijn, R.C.; Arts, F.A.; Engels, B.W.R.; de Jong, J.W.; Collier, M.P.; Beuker, D.; Hoekstein, M.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; van Straalen, D.; Wolf, P.A. (2017). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2016-2017. Bureau Waardenburg/Delta Project Management: Culemborg. 147 pp., more
 • Fijn, R.C.; Arts, F.A.; Engels, B.W.R.; de Jong, J.W.; Collier, M.P.; Gyimesi, A.; Hoekstein, M.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A. (2016). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2015/2016. Bureau Waardenburg/Delta Project Management: Culemborg. 106 + bijlagen pp., more
 • Reitsma, J.M.; Meininger, P.; de Jong, J. (2016). Vaatplanten op verharde dijkglooiingen langs Ooster- en Westerschelde 2015. Bureau Waardenburg Rapport, 16-027. Bureau Waardenburg: Culemborg. 86 pp., more
 • Fijn, R.C.; Arts, F.A.; de Jong, J.W.; Collier, M.P.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A.; Gyimesi, A.; Poot, M.J.M. (2015). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2014-2015. Bureau Waardenburg/Delta Project Management: Culemborg. 106 + bijlagen pp., more
 • Poot, M.J.M.; Fijn, R.C.; Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; de Jong, J.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Wolf, P.A.; Hoekstein, M.S. J.; Lilipaly, S.J. (2015). PMR-NCV Jaarrapport Vogels 2014: Voortgang onderzoek sterns & zee-eenden in de Voordelta en Delta. Bureau Waardenburg Rapport, 15-084. Bureau Waardenburg: Culemborg. 115 pp., more
 • de Jong, J.W. (2013). Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2012: op basis van false colour-luchtfoto's 1:15.000. Bureau Waardenburg: Culemborg. 45 + bijlagen pp., more
 • de Jong, J.W. (2012). Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2011: op basis van false colour-luchtfoto's 1:15.000. Bureau Waardenburg: Waardenburg. 45 + bijlagen pp., more
 • Cleveringa, J.; van Vliet, F.; Bergsma, J.H.; Jonkvorst, R.J. (2011). Zandwinning op de Zeeuwse banken: Onderzoek naar effecten op ecologische en aardkundige waarden en kostenaspecten. Bureau Waardenburg Rapport, 11-180. Bureau Waardenburg/Rijkswaterstaat Dienst Noordzee: Culemborg. 74 pp., more
 • Meijer, M.; Van Grunsven, R.; Meininger, P.L.; Persijn, A. (2011). Planten en wiergemeenschappen op de Westerscheldedijken. Bureau Waardenburg Rapport, 11-037. Projectbureau Zeeweringen: Middelburg / Culemborg. 112 pp., more
 • Bouma, S.; Liefveld, W.M. (2010). Identification of ecological monitoring parameters to assess Good Environmental Status of marine waters: An inventory in all OSPAR Contracting Parties. Bureau Waardenburg Rapport, 10-225. Bureau Waardenburg: Culemborg. 50 pp., more
 • Fijn, R.C.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2010). Radio telemetry as an additional tool to study feeding behaviour of breeding Sandwich Tern and Common Tern in the shallow coastal zone of the Netherlands. Bureau Waardenburg/INBO: Culemborg. 1 poster pp., more
 • Lengkeek, W.; Bouma, S. (2010). Impacts of beam trawl fisheries in the North Sea: a summary of fifty-five publications. Bureau Waardenburg/Stichting De Noordzee/Greenpeace Nederland: Utrecht/Amsterdam. 44 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Snijders, W.J.M. (2008). Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling in de Braakman-Noord; Verkenning in het kader van het Natuurpakket Westerschelde. Bureau Waardenburg/Deltares: Culemborg. 120 pp., more
 • Krijgsveld, K.L.; Smits, R.R.; van der Winden, J. (2008). Verstoringsgevoeligheid van vogels: update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie. Bureau Waardenburg Rapport, 08-173. Bureau Waardenburg: Culemborg. 244 pp., more
 • van der Winden, J.; Tentij, M.; van Beusekom, R.F.J. (Ed.) (2008). Beschermingsplan duin- en kustvogels: Basisrapport deel B Soortteksten. Bureau Waardenburg/Vogelbescherming Nederland: The Netherlands. 127 pp., more
 • van der Winden, J.; van Beusekom, R.F.J.; Tentij, M. (Ed.) (2008). Beschermingsplan duin- en kustvogels: Basisrapport deel A Achtergronddocument. Bureau Waardenburg/Vogelbescherming Nederland: The Netherlands. 66 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Meijer, A.J.M. (2007). De kolonisatie door flora en fauna van betonblokken op het zuidelijk havenhoofd te Ijmuiden. Betonblokken als foerageergebied voor paarse strandlopers en steenlopers: eindrapport. Bureau Waardenburg Rapport, 07-051. Bureau Waardenburg: Culemborg. 108 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Meijer, A.J.M.; Soes, D.M. (2006). Onderzoek naar de kolonisatie door flora en fauna van betonblokken op het zuidelijk havenhoofd te Ijmuiden: nieuwe betonblokken als foerageergebied voor de paarse strandloper. Bureau Waardenburg Rapport, 06.077. Bureau Waardenburg: Culemborg. 58 pp., more
 • Poot, M.J.M.; Heunks, C.; Prinsen, H.A.M.; van Horssen, P.W.; Boudewijn, T.J. (2006). Zeevogels in de Voordelta in 2004/2005 en 2005/2006: Nulmeting in het kader van Monitoring en Evaluatie Programma, Project Mainport Rotterdam - MEP MV2; Perceel 4: Vogels. Bureau Waardenburg Rapport, 06-244. Bureau Waardenburg: Culemborg. 188 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; Braad, M.L.; Hoekstein, M.S.J. (2005). Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde). Bureau Waardenburg Rapport, 05-15. Bureau Waardenburg: Culemborg. 52 + bijlagen pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; van Rijn, S.H.M. (2005). Vogeltellingen tijdens afgaand water langs het dijktraject Nijs- en Hooglandpolder (Westerschelde): tellingen in april 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar. Bureau Waardenburg Rapport, 05-114. Bureau Waardenburg: Culemborg. 64 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; van Rijn, S.; Braad, M.L. (2005). Vogeltellingen met afgaand water langs het dijktraject Nijs- en Hooglandpolder (Westerschelde). Bureau Waardenburg Rapport, 05-017. Bureau Waardenburg: Culemborg. 76 pp., more
 • De Boer, E.J.F.; Prinsen, H.A.M.; Boudewijn, T.J. (2005). Project Zwakke Schakels Zeeland: inventarisatie van bestaande gegevens en plan van aanpak noodzakelijk aanvullend onderzoek. Bureau Waardenburg Rapport, 05-040. Bureau Waardenburg: Culemborg. 55 + bijlagen pp., more
 • Heunks, C.; Boudewijn, T.J.; de Groot, M.T. (2005). Vogeltellingen tijdens afgaand water langs het dijktraject Schorerpolder en Westhavendam Sloe (Westerschelde): tellingen in mei 2005 en een vergelijking met tellingen in het voorgaande jaar. Bureau Waardenburg Rapport, 05-115. Bureau Waardenburg: Culemborg. 44 + bijlagen pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Hoekstein, M.S.J.; Braad, M.L.; Prinsen, H.A.M. (2004). Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de Westerschelde: dijktraject Oost-Inkelenpolder. Bureau Waardenburg Rapport, 04-113. Bureau Waardenburg: Culemborg. 46 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Prinsen, H.A.M.; Vonk, H.; Braad, M.L. (2004). Vogeltellingen tijdens laagwater langs de dijk van Saeftinghe. Bureau Waardenburg Rapport, 04-116. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp., more
 • Boudewijn, T.J.; Vonk, H. (2004). Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de westerschelde: dijktraject Zuidgors. Bureau Waardenburg Rapport, 04-115. Bureau Waardenburg: Culemborg. 40 pp., more
 • Bureau Waardenburg (2004). Overzicht van rapporten en publicaties: bijgewerkt tot en met augustus 2004. Bureau Waardenburg: Culemborg. 78 pp., more
 • Hoekstein, M.S.J.; Boudewijn, T.J. (2004). Vogeltellingen tijdens afgaand water op drie locaties langs de Westerschelde: dijktraject Terneuzen. Bureau Waardenburg Rapport, 04-114. Bureau Waardenburg: Culemborg. 40 pp., more
 • Poot, M.J.M.; van Horssen, P.W.; Witte, R.H.; van Lieshout, S.M.J. (2004). Ruimtelijke analyses van de verspreiding van zeevogels op het NCP in 1991-2002. Verspreidingsbeelden aan de hand van vliegtuigtellingen. Bureau Waardenburg: Culemborg. 76 pp., more
 • Schouten, P. (2004). Beleidsanalyse slib en ecologie: een kwalitatieve analyse en vergelijking van nationale en internationale beleidsdoelen met betrekking tot slib en ecologie in de Noordzeekustzone, Waddenzee en Westerschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 04-172. Bureau Waardenburg: Culemborg. 56 + bijlagen pp., more
 • Buren, L.D.; Prinsen, H.A.M.; Boudewijn, T.J. (2003). Onderbouwing bij de ontheffingsaanvraag op de Flora- en Faunawet voor dijkverbeteringsprojecten langs de Westerschelde. Deel 1: Voorland Nummer Eén, gemeente Sluis. Bureau Waardenburg Rapport, 03-208. Bureau Waardenburg: Culemborg. 32 pp., more
 • Buren, L.D.; Prinsen, H.A.M.; Boudewijn, T.J. (2003). Onderbouwing bij de ontheffingsaanvraag op de Flora- en Faunawet voor dijkverbeteringsprojecten langs de Westerschelde. Rapport 2: Dijkvak Van Citterspolder, gemeente Borssele. Bureau Waardenburg Rapport, 03-209. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp., more
 • Poot, M.J.M.; Krijgsveld, K.L.; Burgers, S.L.G.E.; van Horssen, P.W.; Boudewijn, T.J. (2003). Ontwikkelingen bij watervogels in de Westerschelde in relatie tot mogelijke effecten van de vaargeulverruiming 48'-43': trendanalyse van aantallen watervogels en groei van visdiefkuikens. Bureau Waardenburg Rapport, 02-133. Bureau Waardenburg: Culemborg. 96 + bijlagen pp., more
 • Prinsen, H.A.M.; Buren, L.D.; Schouten, P.; Boudewijn, T.J. (2003). Onderbouwing bij de ontheffingsaanvraag op de Flora- en Faunawet voor dijkverbeteringsprojecten langs de Westerschelde. Rapport 3: Dijkvak Willem-Annapolder, gemeente Kapelle. Bureau Waardenburg Rapport, 03-198. Bureau Waardenburg: Culemborg. 46 pp., more
 • Prinsen, H.A.M.; Buren, L.D.; Schouten, P.; Boudewijn, T.J. (2003). Onderbouwing bij de ontheffingsaanvraag op de Flora- en Faunawet voor dijkverbeteringsprojecten langs de Westerschelde. Rapport 4: Dijkvak Hertogin Hedwigepolder, gemeente Hulst. Bureau Waardenburg Rapport, 03-199. Bureau Waardenburg: Culemborg. 42 pp., more
 • Bouma, S.; Veen, S.M.; Bonhof, G.H. (2002). Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Deltagebied: Een beschrijving van 15 projecten. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 02-158. Bureau Waardenburg/Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Culemborg. 101 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Bouma, S.; Meijer, M.A.J.M.; Witte, R.H.; Lensink, R.; Poot, M.J.M.; Reitsma, J.M.; van Beek, G.C.W. (2002). Het belang van de ruimtelijke rangschikking van gebieden voor het voorkomen van soorten in de Noordzee en kustwateren : implicaties voor locatiekeuze en succes van herstelmaatregelen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 01-123. Bureau Waardenburg: AJ Culemborg. 224, bijlage pp., more
 • Witte, R.H. (2001). De functie van de Westerschelde voor zeezoogdieren: kansen en bedreigingen voor met name de gewone zeehond en bruinvis. Bureau Waardenburg Rapport, 01-116. Bureau Waardenburg: Culemborg. 78 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M. (2000). De sublitorale begroeiing van de geulwandverdediging bij Bath en in het Zuidergat in de Westerschelde in 1999. Bureau Waardenburg Rapport, 99.59. Bureau Waardenburg: Culemborg. 48 pp., more
 • Wolf, P.; Lilipaly, S.J.; Poot, M.J.M.; Boudewijn, T.J. (2000). Atlas vogelconcentraties en vliegbewegingen Delta: onderzoek naar het nachtelijk gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door steltlopers rond de Oosterschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 00-023. Bureau Waardenburg: Culemborg. 54 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Waardenburg, H.W. (1999). De sublitorale begroeiing van de geulwandverdediging bij Bath in de Westerschelde in 1998. Bureau Waardenburg Rapport, 99.02. Bureau Waardenburg: Culemborg. 39 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Waardenburg, H.W. (1999). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde: resultaten t/m 1998. Bureau Waardenburg Rapport, 99.11. Bureau Waardenburg: Culemborg. 42 + annexes pp., more
 • Arts, F.A. (1998). Kustbroedvogels langs Oosterschelde en Westerschelde: ontwikkelingen, knelpunten en perspectieven. Bureau Waardenburg Rapport, 97.55. Bureau Waardenburg: Culemborg. 62 + bijlagen pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1998). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1997 en vergelijking met 1989-1996. Bureau Waardenburg Rapport, 98.022. Bureau Waardenburg: Culemborg. 49 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M. (1998). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1997. Bureau Waardenburg Rapport, 98.009. Bureau Waardenburg: Culemborg. 46 + tabellen + figuren + bijlagen pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1997). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1996 en vergelijking met 1989-1995. Bureau Waardenburg Rapport, 97(20). Bureau Waardenburg: Culemborg. 42, tab., fig., app. pp., more
 • Arts, F.A. (1996). Het functioneren van (kunstmatige) broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied 1 . Veldonderzoek broedseizoen 1996. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96 .71. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: [s.l.]. 39 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M. (1996). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1995. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.14. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 66 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M. (1996). De aangroei van geulwandverdedigingen in de Westerschelde - een oriënterende studie. Bureau Waardenburg Rapport, 96.09. Bureau Waardenburg: Culemborg. 34 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1995). Foeragerende sterns in het Westerschelde estuarium : een verkenning in verband met de verdieping. Werkdocument RIKZ, OS-95.835X. Bureau Waardenburg Rapport, 95.50. 32 pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1995). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1994 en vergelijking met 1989-1993. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.14. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 110 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Coosen, J.; Meijer, A.J.M. (1995). Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde : Handreiking voor integraal beheer. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.054. Bureau Waardenburg Rapport, 95.57. 49 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1995). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitoraie harde substraten in Grevelingen meer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde Resultaten t/m 1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.20. Bureau Waardenburg/RIKZ: [s.l.]. 63 pp., more
 • Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (1994). Kustbroedvogels langs de Westerschelde 1900-1993: een reconstructie. Bureau Waardenburg Rapport, 94.41. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg. 42 pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1994). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1993 en vergelijking met 1989-1991. Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg. 103 pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M. (1994). The Klaverbank (North Sea), geomorphology, macrobenthic ecology and the effect of gravel extraction. Bureau Waardenburg Rapport, 94(24). Bureau Waardenburg: Culemborg. 65, appendices pp., more
 • Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1994). Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substraten in de Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde : resultaten t/m 1993. Bureau Waardenburg Rapport, 94.14. Bureau Waardenburg: Culemborg. , more
 • Rossaert, G.; Dirksen, S.; Boudewijn, T.J.; Meire, P.M.; Ysebaert, T.; Evers, E.H.G.; Meininger, P.L. (1992). Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive succes, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the Common stern (Sterna hirundo): 1. Field study. Universiteit Gent/Bureau Waardenburg/Institute for Nature Conservation: Gent, Culemborg, Hasselt. 126 pp., more
 • Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1992). Biomonitoring van levensgemeenschappen op de subfitoraie harde substraten in de Greveiingen, Oosterschelde, veerse meer, en de Westerscheide, resultaten t/m 1991. Bureau Waardenburg: [s.l.]. 112 pp., more
 • van den Hurk, P.; Velthuis, H. (1991). Resultaten van bioassays met oesterlarven, de amphipoden Bathyporeia sarsi en Corophium volutator en de Microtox Solid Phase test op sedimenten uit het intergetijgebied van het Schelde-estuarium. Bureau Waardenburg Rapport, 92.40. Bureau Waardenburg: Culemborg. 21, tabs + Bijlagen pp., more
 • van der Horst, J.; Waardenburg, H.W.; Meijer, M. (1991). TWINSPAN-bewerkingen van hardsubstraat gegevens van Oosterschelde, Grevelingen, Veerse meer en Westerschelde. Bureau Waardenburg: Culemborg. [no pag.] pp., more
 • van Moorsel, G.W.N.M.; Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1991). Het leven op en rond scheepswrakken en andere harde substraten in de Noordzee (1986 t/m 1990): een synthese. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 91.19. Bureau Waardenburg/Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Culemborg. [diff. pag.] pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1990). Oevertypen en hardsubstraat-levensgemeenschappen in de getijdezone van de Westerschelde, kartering 1990. Bureau Waardenburg: Culemborg. 31 + tabellen + kaarten + bijlagen pp., more
 • Meijer, A.J.M. (1990). Biomonitoring van levensgemeenschappen op harde substraten in de getijdezone van Oosterschelde en Westerschelde, resultaten 1989. Bureau Waardenburg: [s.l.]. 43 pp., more
 • Meijer, A.J.M.; Waardenburg, H.W.; van Beek, G.C.W.; van Moorsel, G.W.N.M. (1990). Macrofyten en macrofauna in het buitenhavengebied van Ijmuiden, inventarisatie april 1990. Rapport Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ANW(90,20). Bureau Waardenburg: Culemborg. 38, appendices pp., more
 • Waardenburg, H.W.; van der Horst, J. (1990). Biomonitoring van levensgemeenschappen op de sublitorale harde substraten in de Grevelingen, Oosterschelde, veerse meer, en de Westerschelde, resultaten 1990. Bureau Waardenburg: [s.l.]. 101 pp., more
 • Sips, H.J.J.; Waardenburg, H.W. (1989). The macrobenthic community of gravel deposits in the Dutch part of the North Sea (Klaverbank): ecological impact of gravel extraction. Bureau Waardenburg: Culemborg. 34, app., fig. pp., more
 • Zwolsman, J.J.G.; van Eck, G.Th.M. (1988). ICP-ES analyse van gevriesdroogd zwevend materiaal en bodemmonsters uit de Westerschelde. Bureau Waardenburg: Culemborg. 19 pp., more
 • Fortuin, A.W. (1986). Effecten van oeverbescherming in Veersemeer en Grevelingen op de bodemflora en -fauna. Bureau Waardenburg: Culemborg. 25, tables, figures pp., more
 • Fortuin, A.W. (1986). Effecten van oeverbescherming (en peilbeheer) in Veersemeer en Grevelingen op de bodemdieren in de oeverzone. Bureau Waardenburg: Culemborg. 27, maps, tables pp., more
 • (1984). Vooronderzoek en onderzoeksvoorstellen: Levensgemeenschappen op hard substraat en visfauna in de Westerschelde. Bureau Waardenburg: Culemborg. 23 pp., more
 • Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Datasets (3)  Top | Persons | Publications 
 • Borst, J.C.;Stolte, W.; van der Kamp, P.; Rijkswaterstaat (RWS); Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR); Deltares; Imares; (2014): Monitoring of birds in the Voordelta., more
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Mesozooplankton., more
 • Vanermen N, Stienen EWM, Fijn R, Markones N, Holdsworth N, Osypchuk A, Pinto C, Desmet P (2022): European Seabirds at Sea (ESAS). ICES, Copenhagen, Denmark. https://esas.ices.dk, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Publications | Datasets